Wiadomość

37 wpisów

Zestawienie ostatnich zmian

  • nowa mechanika logowania, w tym możliwość zapamiętania zalogowania
  • opcja konfiguracyjna umożliwiająca wyświetlenie klientowi instrukcji postępowania, po dodaniu naprawy przez panel kliencki
  • możliwość wklejania ze schowka np. screenshotów na stronie dodawania plików
  • na karcie klienta, który ma dostęp do panelu, pojawiła się akcja umożliwiająca wygenerowanie linku resetu hasła w panelu klienckim dla tego klienta
  • informacje o dostawcy usług podczas wyboru dostawcy w procesie delegacji, możliwość dodania uwag wewnętrznych dla dostawcy
  • ulepszenia w popupach z informacjami o kliencie i naprawie
  • panel kliencki: wymiana kontrolek wyboru daty, możliwość wyboru kraju klienta podczas dodawania lub edycji adresu klienta
  • panel kliencki: wersja anglojęzyczna – możliwość wyboru języka panelu klienckiego

Wycofanie funkcjonalności serwisanta zewnętrznego

Chcielibyśmy poinformować Państwa o wycofaniu funkcjonalności „serwisanta zewnętrznego”.

Jest to funkcjonalność nadawania pracownikom uprawnienia „serwisanta zewnętrznego”, co umożliwia logowanie do Państwa aplikacji i przeglądanie napraw.

Wycofywana funkcjonalność od wielu miesięcy nie jest już dostępna dla nowych użytkowników, ponieważ jej zamiennikiem jest wprowadzony jakiś czas temu mechanizm „serwisów współpracujących”. Nowa funkcjonalność umożliwia wymianę napraw pomiędzy serwisami działającymi wspólnie, na naszej platformie oraz oferuje większe możliwości i bezpieczeństwo.

Wycofanie funkcjonalności nastąpi w styczniu 2024. Wycofanie będzie skutkowało:

  • brakiem możliwości dodania pracownika z rolą „serwisant zewnętrzny” i przypisania go do serwisu zewnętrznego,
  • wyłączeniem możliwości zalogowania wszystkich obecnie istniejących serwisantów zewnętrznych.

Aby zachować ciągłość współpracy sugerujemy aby wszystkie współpracujące z Państwem na zasadzie serwisu zewnętrznego firmy zarejestrowały własną subskrypcję w naszej aplikacji.

Wysyłka powiadomień o zaplanowanych zadaniach do klientów

W kolejny wtorek, tj. 31 października 2023 rozpoczniemy wysyłkę powiadomień o zaplanowanych zadaniach. Powiadomienia będą miały postać wiadomości email lub wiadomości SMS, wysłanej na 7 dni przed zaplanowanym zadaniem, w której informujemy Państwa klientów o zadaniu.

Jeśli nie chcą Państwo wysyłać tego typu powiadomień do swoich klientów, można wyłączyć ich wysyłkę odpowiednią opcją konfiguracyjną. W ustawieniach komunikacji dostępne są także opcje umożliwiające edycję treści wiadomości oraz czasu wyprzedzenia wysyłki.

Jeśli nie korzystają Państwo z funkcjonalności planowania zadań, nie ma potrzeby podejmowania żadnych akcji.

Zmiany związane z kalendarzem zgłoszeń i zaplanowanych zadań

Wprowadziliśmy kolejne zmiany, tym razem w obszarze zgłoszeń. Widok kalendarza otrzymał nową funkcjonalność: zaznaczając na kalendarzu wybrany zakres czasowy w wybranej dacie można przejść do tworzenia zgłoszenia z wybraną datą i czasem. Dodatkowo, podczas tworzenia zgłoszeń dostępna jest opcja „planuj”. Uruchamia kalendarz, na którym można podejrzeć inne terminy i łatwo, za pomocą myszki ustalić własny, niekonfliktujący z innymi termin. Więcej w materiale wideo.

Dodatkowe zmiany pojawiły się w funkcjonalności planowania zadań cyklicznych. Otrzymały one własną zakładkę, na której znajduje się skonsolidowany widok zadań dla urządzeń oraz klientów. Widok może być kalendarzem, ale także mapą z widocznymi miejscami realizacji zaplanowanych zadań.

Oprócz zmian w kalendarzu, wprowadziliśmy wysyłkę zbiorczego zestawienia zaplanowanych zadań. Co środę bedą Państwo dostawali na adres email serwisu wiadomość z zaplanowanymi na kolejny tydzień zadaniami.

Filtrowanie w zgłoszeniach, własne tablice, kalendarze.

W ramach rozwinięcia funkcjonalności filtrowania, znanej z napraw, wdrożyliśmy ją w zgłoszeniach. Od tej pory mogą Państwo tworzyć tam zakładki na podstawie własnych kryteriów.

Tym samym zaawansowane filtrowanie obejmuje już: naprawy, zgłoszenia, przesyłki kurierskie.

Opisywana funkcjonalność została także rozszerzona o wartościowy dodatek pozwalający wskazać widok, który ma być stosowany dla zapisanej zakładki. Umożliwia to tworzenie indywidualnych tablic pracowników w naprawach. W zgłoszeniach, oprócz listy i tablicy dostępne są widoki kalendarza i mapy, co daje szerokie możliwości personalizacji interfejsu aplikacji.

Podpis pracownika i podpowiadanie nazwy ulicy

Rozszerzenie funkcjonalności związanej z podpisami: pracownik podczas edycji własnych danych a także szef podczas edycji danych pracownika mogą zapisać wzór podpisu pracownika. Zapisany wzór zostanie użyty na wydrukach uwalniając pracownika od każdorazowego podpisywania dokumentu.

Dodano do formularzy w których pojawiają się kontrolki na wprowadzenie adresu autouzupełniania nazwy ulicy. Z uwagi na to, iż ulica uzupełniana jest w kontekście miejscowości, zamieniono kolejność pól tak, aby autouzupełnianie działało najefektywniej.

Przypominamy, że informacje o innych zmianach, które nie zawsze komunikowane są na stronie głównej możecie przeglądać na stronie Nowości w aplikacji Serwisant Online

Tworzenie zgłoszeń i napraw z odebranych wiadomości

Oddajemy Państwu kolejne usprawnienie związane z wiadomościami, domykające w pełni funkcjonalność odbierania email, które działa w naszej aplikacji od pewnego czasu. Obecnie w łatwy sposób, jednym kliknięciem mogą Państwo utworzyć z otrzymanej wiadomości zgłoszenie lub naprawę.

Odpowiednie opcje znajdują się w menu odczytywanej wiadomości.

Otwiera to możliwość udostępnienia Państwa klientom nowego kanału związanego z raportowaniem awarii, usterek, etc. Państwa klienci z jednej strony mogą pozostać przy tradycyjnie używanych narzędziach (email) równocześnie nie pozbawiając Państwa zalet związanych z obsługą zgłoszeń w naszym systemie.

Oprócz powyższej funkcjonalności wprowadziliśmy dodatkowo pewne zmiany związane z interfejsem, Chcielibyśmy niebawem zrezygnować z popupów wyboru klienta które rozpoczynają dodawanie napraw i zgłoszeń, na rzecz wyboru klienta bezpośrednio w formularzu nowej naprawy lub zgłoszenia. To podejście ujednolica sposób definiowania klienta.

Dodatkowym niewielkim usprawnieniem jest cieniowanie ikon w górnym menu zależne od miejsca, w którym się znajduje użytkownik aplikacji.

Odbiór poczty email w aplikacji serwisant.online

Dziś oddajemy Państwu kolejną funkcjonalność związaną z panelem komunikacji. Nowa funkcjonalność umożliwia odbiór wiadomości email wysłanych na dedykowany dla Państwa, unikatowy adres email wprost w skrzynce odbiorczej aplikacji. Dodatkowo obecnie wszystkie wiadomości indywidualne wysłane z naszej aplikacji do klientów, nadawane są ze wspomnianego wyżej adresu, co sprawi, ze odpowiedzi na takie wiadomości trafią z powrotem do skrzynki w aplikacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowujemy ciągłość i spójność korespondencji, która widoczna jest w jednym miejscu.

Oprócz powyższego, mogą Państwo w konfiguracji aktywować tę samą funkcjonalność dla powiadomień – wówczas odpowiedzi na nie, także trafią do skrzynki w aplikacji.

Funkcjonalność jest uniwersalna. Pozwala np. tym Państwa klientom, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z panelu klienckiego na zgłoszenia napraw drogą mailową. Więcej informacji na temat komunikacji z klientem w aplikacji znajdą Państwo w artykule pomocy Komunikacja z klientem oraz w dziale obsługi klienta.

Ulepszenia w obsłudze i wysyłce wiadomości

Wprowadziliśmy dziś szereg ulepszeń związanych z obsługą wiadomości i wysyłki wiadomości z poziomu aplikacji. W akcjach naprawy, zgłoszenia oraz klienta pojawiły się opcje bezpośredniej wysyłki wiadomości oraz karty pozwalające na szybki dostęp do powiązanych wiadomości.

Dzięki tym ulepszeniom nie tylko nie muszą Państwo uzupełniać odbiorcy, ale wysłane w ten sposób wiadomości łączone są z konkretną naprawą, zgłoszeniem, klientem lub istniejącym wcześniej wątkiem i widoczne w dedykowanej zakładce szczegółów.

Oprócz powyższego pojawiły się pewne usprawnienia wizualne, w szczególności na stronie odpowiedzi na wiadomość – mogą tam obecnie Państwo podejrzeć informacje o odbiorcach odpowiedzi oraz wcześniejszą korespondencję w wątku.