Dodaj kartę płatniczą i ułatw sobie płatności za subskrypcję Serwisant Online

Wprowadziliśmy do aplikacji nową funkcjonalność, która pozwala na automatyzację płatności za subskrypcję. Od teraz możesz dodać do naszego systemu kartę płatniczą, której użyjemy do opłacenia należności za kolejne okresy subskrypcji Serwisant Online. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.

Wraz z wprowadzeniem płatności kartami odświeżyliśmy panel płatności.

Zestawienie ostatnich zmian

  • nowa mechanika logowania, w tym możliwość zapamiętania zalogowania
  • opcja konfiguracyjna umożliwiająca wyświetlenie klientowi instrukcji postępowania, po dodaniu naprawy przez panel kliencki
  • możliwość wklejania ze schowka np. screenshotów na stronie dodawania plików
  • na karcie klienta, który ma dostęp do panelu, pojawiła się akcja umożliwiająca wygenerowanie linku resetu hasła w panelu klienckim dla tego klienta
  • informacje o dostawcy usług podczas wyboru dostawcy w procesie delegacji, możliwość dodania uwag wewnętrznych dla dostawcy
  • ulepszenia w popupach z informacjami o kliencie i naprawie
  • panel kliencki: wymiana kontrolek wyboru daty, możliwość wyboru kraju klienta podczas dodawania lub edycji adresu klienta
  • panel kliencki: wersja anglojęzyczna – możliwość wyboru języka panelu klienckiego

Wycofanie funkcjonalności serwisanta zewnętrznego

Chcielibyśmy poinformować Państwa o wycofaniu funkcjonalności „serwisanta zewnętrznego”.

Jest to funkcjonalność nadawania pracownikom uprawnienia „serwisanta zewnętrznego”, co umożliwia logowanie do Państwa aplikacji i przeglądanie napraw.

Wycofywana funkcjonalność od wielu miesięcy nie jest już dostępna dla nowych użytkowników, ponieważ jej zamiennikiem jest wprowadzony jakiś czas temu mechanizm „serwisów współpracujących”. Nowa funkcjonalność umożliwia wymianę napraw pomiędzy serwisami działającymi wspólnie, na naszej platformie oraz oferuje większe możliwości i bezpieczeństwo.

Wycofanie funkcjonalności nastąpi w styczniu 2024. Wycofanie będzie skutkowało:

  • brakiem możliwości dodania pracownika z rolą „serwisant zewnętrzny” i przypisania go do serwisu zewnętrznego,
  • wyłączeniem możliwości zalogowania wszystkich obecnie istniejących serwisantów zewnętrznych.

Aby zachować ciągłość współpracy sugerujemy aby wszystkie współpracujące z Państwem na zasadzie serwisu zewnętrznego firmy zarejestrowały własną subskrypcję w naszej aplikacji.

Wysyłka powiadomień o zaplanowanych zadaniach do klientów

W kolejny wtorek, tj. 31 października 2023 rozpoczniemy wysyłkę powiadomień o zaplanowanych zadaniach. Powiadomienia będą miały postać wiadomości email lub wiadomości SMS, wysłanej na 7 dni przed zaplanowanym zadaniem, w której informujemy Państwa klientów o zadaniu.

Jeśli nie chcą Państwo wysyłać tego typu powiadomień do swoich klientów, można wyłączyć ich wysyłkę odpowiednią opcją konfiguracyjną. W ustawieniach komunikacji dostępne są także opcje umożliwiające edycję treści wiadomości oraz czasu wyprzedzenia wysyłki.

Jeśli nie korzystają Państwo z funkcjonalności planowania zadań, nie ma potrzeby podejmowania żadnych akcji.

Zmiany związane z kalendarzem zgłoszeń i zaplanowanych zadań

Wprowadziliśmy kolejne zmiany, tym razem w obszarze zgłoszeń. Widok kalendarza otrzymał nową funkcjonalność: zaznaczając na kalendarzu wybrany zakres czasowy w wybranej dacie można przejść do tworzenia zgłoszenia z wybraną datą i czasem. Dodatkowo, podczas tworzenia zgłoszeń dostępna jest opcja „planuj”. Uruchamia kalendarz, na którym można podejrzeć inne terminy i łatwo, za pomocą myszki ustalić własny, niekonfliktujący z innymi termin. Więcej w materiale wideo.

Dodatkowe zmiany pojawiły się w funkcjonalności planowania zadań cyklicznych. Otrzymały one własną zakładkę, na której znajduje się skonsolidowany widok zadań dla urządzeń oraz klientów. Widok może być kalendarzem, ale także mapą z widocznymi miejscami realizacji zaplanowanych zadań.

Oprócz zmian w kalendarzu, wprowadziliśmy wysyłkę zbiorczego zestawienia zaplanowanych zadań. Co środę bedą Państwo dostawali na adres email serwisu wiadomość z zaplanowanymi na kolejny tydzień zadaniami.

Awaria systemu księgowego

Aktualizacja: problem został już rozwiązany.

Z niezależnych od nas przyczyn system księgowy IFIRMA, którego używamy do fakturowania uległ awarii. Nie są także procesowane poprawnie płatności elektroniczne: kwota za płatność jest pobierana z Państwa konta, ale nie wystawia się faktura i nie przedłuża się subskrypcja. Z uwagi na to prosimy, aby tymczasowo wstrzymać się od realizacji płatności drogą elektroniczną, w szczególności nie ponawiać nieudanych płatności.

Wszystkie zrealizowane płatności zostaną rozliczone po usunięciu awarii systemu księgowego. Za utrudnienia przepraszamy.

Filtrowanie w zgłoszeniach, własne tablice, kalendarze.

W ramach rozwinięcia funkcjonalności filtrowania, znanej z napraw, wdrożyliśmy ją w zgłoszeniach. Od tej pory mogą Państwo tworzyć tam zakładki na podstawie własnych kryteriów.

Tym samym zaawansowane filtrowanie obejmuje już: naprawy, zgłoszenia, przesyłki kurierskie.

Opisywana funkcjonalność została także rozszerzona o wartościowy dodatek pozwalający wskazać widok, który ma być stosowany dla zapisanej zakładki. Umożliwia to tworzenie indywidualnych tablic pracowników w naprawach. W zgłoszeniach, oprócz listy i tablicy dostępne są widoki kalendarza i mapy, co daje szerokie możliwości personalizacji interfejsu aplikacji.

Podpis pracownika i podpowiadanie nazwy ulicy

Rozszerzenie funkcjonalności związanej z podpisami: pracownik podczas edycji własnych danych a także szef podczas edycji danych pracownika mogą zapisać wzór podpisu pracownika. Zapisany wzór zostanie użyty na wydrukach uwalniając pracownika od każdorazowego podpisywania dokumentu.

Dodano do formularzy w których pojawiają się kontrolki na wprowadzenie adresu autouzupełniania nazwy ulicy. Z uwagi na to, iż ulica uzupełniana jest w kontekście miejscowości, zamieniono kolejność pól tak, aby autouzupełnianie działało najefektywniej.

Przypominamy, że informacje o innych zmianach, które nie zawsze komunikowane są na stronie głównej możecie przeglądać na stronie Nowości w aplikacji Serwisant Online

Planowana przerwa konserwacyjna

Informujemy Państwa, iż w dniu 14.01.2023, od godziny 16.00 do dnia następnego do godziny 06.00 planujemy przerwę konserwacyjną. W tym czasie aplikacja może być całkowicie niedostępna. Niedostępność obejmie także portal naprawiam.online oraz wszystkie interfejsy API.