Zakończyliśmy migrację na nowy panel kliencki

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami zakończyliśmy proces migracji wszystkich subskrybentów na nowy panel kliencki. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim Państwu, którzy zgłaszali uwagi dotyczące jego działania, dzięki którym wyeliminowaliśmy istniejące błędy.

Od nowego roku skupimy się przede wszystkim na rozwoju panelu, tak, aby dostarczyć Państwa klientom jak najlepsze doświadczenia związane ze zgłaszaniem i obsługą napraw oraz zgłoszeń.

Nowy panel kliencki

Po wielu miesiącach prac związanych z tworzeniem API a także samego panelu klienckiego online jako niezależnej, osobnej aplikacji możemy Państwu zakomunikować dziś trzy rzeczy.

Przede wszystkim od jutra rozpoczniemy proces przełączania Państwa na nowy panel kliencki. Nowy panel w 100% odpowiada funkcjonalnie temu, co jest obecne w dotychczasowym Panelu. Różnice polegają na:

  • Zmianie wyglądu. Zmiana ma charakter wyłącznie kosmetyczny – rozmieszczenie elementów, układ, nawigacja pozostają bez zmian, tak aby przeprowadzić Państwa klientów przez zmiany w łagodny sposób.
  • Zmianie domeny. Unifikujemy sposób komunikacji do Państwa klientów – nowy panel praz wszystkie interakcje na linii Serwis – Klient zamkną się w znanej już Państwu i Państwa klientom domenie https://naprawiam.online Wszystkie działające do tej pory adresy panelu, napraw zostaną zachowane i będą przekierowywały na nowy adres, nie mający powiązania z częscią dla serwisantów.
  • Zmianie technologii. Panel kliencki funkcjonuje jako nowa, niezależna od głównej części aplikacja oparta o publicznie dostępne API

Przełączanie będzie odbywało się stopniowo w grupach. Przełączane będą losowe grupy serwisów. Planujemy zakończyć proces przełączania do połowy października 2021.

Jeśli chcą Państwo zostać przełączeni już teraz, proszę o przesłanie informacji za pomocą formularza kontaktowego (menu Pomocy, Kontakt).

Ww informacja nie dotyczy serwisów, które zarejestrowały się po 25 września oraz serwisów, które nie miały aktywnego panelu klienckiego na ww datę. Wszystkie te serwisy będą już domyślnie korzystały z nowej wersji panelu.

Druga informacja związana ze zmianą, jest taka, że aplikacja panelu klienckiego została udostępniona na licencji Open Source i jest dostępna w repozytorium GitHub. Dzięki temu posunięciu mają Państwo możliwość, aby „zabrać” panel kliencki na własny serwer, pod własną domenę, oraz ewentualnie modyfikować w zakresie wyglądu i funkcjonalności pod własne potrzeby.

Ostatnia informacja to publiczna dostępność API dla panelu klienckiego. Dzięki API mogą Państwo przeprowadzić bardziej złożone integracje z własnymi systemami.

Migracja na nowy panel pozwoli nam na swobodniejsze i bardziej intensywne prace skierowane na jego dalszy rozwój.

Nowe funkcjonalności w aplikacji

Dodaliśmy do aplikacji dwie nowe funkcjonalności.

Pierwszą z nich jest możliwość definiowania wielu magazynów w ramach pojedynczej subskrypcji. Magazyn przypisujemy do oddziału. Magazynami można zarządzać poprzez odpowiednią opcję z menu konfiguracyjnego, poprzez edycję oddziały można zmienić magazyn dla oddziału i tym samym dla wszystkich jego pracowników. Więcej informacji na temat magazynu w dziale pomocy.

Kolejna to nowa integracja z systemem księgowym Fakturownia. Integrację można aktywować wybierając z menu konfiguracyjnego opcję „Integracja z systemem księgowym” i tam wybrać odpowiedni serwis księgowy,.

Problemy z Furgonetką

Dzień dobry. Od rana notujemy problemy z działaniem API Furgonetki – uniemożliwia to zamawianie przesyłek. Problem leży po stronie operatora API z którym jesteśmy w kontakcie w celu rozwiązania sytuacji.

aktualizacja 17.09.2021 16:30 – usługa wydaje się działać już poprawnie, przy czym nie otrzymaliśmy jeszcze od Furgonetki potwierdzenia dotyczącego eliminacji problemu.

aktualizacja 20.09.2021 11:00 – otrzymaliśmy od Furgonetki potwierdzenie dotyczące rozwiązania problemu.

Wymiana danych pomiędzy serwisami.

Zdajemy sobie sprawę, że współpracując z wieloma partnerami piętą achillesową jest często wymiana danych i informacji pomiędzy nimi. Wprowadzając nową funkcjonalność chcemy pomóc we współpracy dla firm, które znajdują się na naszej platformie. Od dzisiaj mogą Państwo korzystać z funkcjonalności umożliwiającej w zautomatyzowany sposób wymianę danych. Szczególnie przydatna będzie dla serwisów współpracujących z punktami odbioru a także dla serwisów zlecających naprawy do partnerów. Przykłady zastosowań znajdą Państwo na tej stronie, w pomocy zaś znajdą Państwo dokładny opis nowej funkcjonalności.

Aktualizacja WFIRMA

Z uwagi na niezapowiedzianą wcześniej aktualizację API po stronie WFIRMA wprowadziliśmy poprawki skutkujące wylogowaniem połączonych z WFIRMA kont. Wszystkich Państwa korzystających z WFIRMA prosimy o ponowne zalogowanie się używając strony ustawień personalnych: górne menu -> menu z nazwiskiem -> moje ustawienia -> połącz z WFIRMA.

Podsumowanie prac 1Q/2021 w Serwisant Online

Pierwszy kwartał 2021 roku przeznaczyliśmy na prace związane z infrastrukturą, tak, aby polepszyć niezawodność dostarczania Państwu najlepszej aplikacji do zarządzania serwisem. Prace prowadzone były w kilku obszarach.

Pierwszym obszarem była zmiana dostawcy usług backupowych. Obecnie korzystamy z usług firmy homecloud.pl oraz jej usług BaaS. Z uwagi na marcową awarię uzyskaliśmy szybką możliwość przetestowania tej usługi „w boju” i bez wahania można powiedzieć, że sprawdziła się w 100%.

Kolejny obszar to migracja systemu składowania plików z rozwiązania self-hosted na rozwiązanie cloud, co zapewnia lepszą skalowalność oraz wyeliminowało słabe punkty związane z hostowanymi samodzielnie serwerami plików. Migracja możliwa była dzięki przeprowadzonej w poprzednim roku aktualizacji frameworka Rails. Obecnie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu nieograniczoną ilość miejsca na pliki w bardzo krótkim czasie.

Innym ważnym obszarem byłą aktualizacja systemów operacyjnych na serwerach, z Debian 8 na Ubuntu 18.04.5 LTS. Migracja objęła wszystkie używane przez nas serwery i wymagała utworzenia dla każdego z nich dedykowanych scenariuszy instalacji w Ansible. Posiadanie tego typu scenariuszy umożliwia nam szybkie dostarczanie dodatkowych serwerów o identycznej konfiguracji, w celu skalowania wydajnościowego lub np procedury DRP.

Ostatnim obszarem byłą optymalizacja redundancji usług: dla usług związanych z bazą danych SQL, pamięcią podręczną oraz wyszukiwaniem wyeliminowaliśmy mało efektywne metody wykrywania awarii i reagowania na nie na rzecz rozwiązań dedykowanych, opartych specjalnym na oprogramowaniu. Te operacje dodatkowo pozwalają na zwiększanie wydajności tych usług poprzez balansowanie ruchu na wielu węzłach. Obecnie rozwiązanie to działa dla mechanizmu wyszukiwania. Będziemy je testowali i wdrażali także dla baz danych SQL.

Dodatkowo, co zostało podyktowane siłą wyższą przenieśliśmy całą aplikację z serwerowni w Sztrasburga (FR) do Warszawy (PL).

Podsumowanie incydentu niedostępności aplikacji

W tej informacji chciałbym podsumować incydent z 10 marca 2021 związany z niedostępnością aplikacji.

Powodem niedostępności był czynnik losowy w postaci pożaru w serwerowni OVH, firmy będącej naszym dostawcą infrastruktury. Pożar objął jeden z obiektów, niszcząc go bezpowrotnie, równocześnie powodując szereg skutków ubocznych, w wyniku których unieruchomiony został cały region serwerowy SBG.

Niedostępność aplikacji rozpoczęła się około godziny 01:09.

Z uwagi na to, że informacje o skali problemu po stronie OVH były niejednoznaczne, czekaliśmy z decyzją o uruchomieniu DRP do godziny 14.30.

Procedura DRP polegała odtworzeniu pełnej, redundantnej infrastruktury, konfiguracji i instalacji oprogramowania na nowych serwerach, przywrócenia danych z kopii zapasowych oraz uruchomieniu aplikacji.

Zdecydowaliśmy się na odtworzenie infrastruktury w polskim regionie OVH (region WAW1). Napotkaliśmy tu na niezależnie od nas problemy będące efektami ubocznymi awarii w SBG: przeciążenie systemów OVH, problemy z alokacją sieci prywatnych. Ostatecznie uruchomiliśmy 14 serwerów i zabezpieczyliśmy je firewallem.

Na etapie konfiguracji i instalacji oprogramowania użyliśmy konfiguracji z Ansible, przy czym z uwagi na dług technologiczny po naszej nie posiadaliśmy stosownej konfiguracji dla serwerów SQL. Konfiguracja ta powstała w trakcie operacji DRP, co nieznacznie wydłużyło proces.

Odtworzenie danych przebiegło bez problemu. Ostatnia kopia bazy danych w systemie backupu wykonana została 09.03.2021 o godzinie 20:40, a więc już po zakończeniu głównej aktywności w aplikacji, na 5h przed incydentem. Kopia załączników plikowych była jeszcze świeższa: wykonana 10.03.2021 o godzinie 00.20. Po odtworzeniu danych zabezpieczyliśmy je w systemie kopii zapasowych.

10.03.2021 o godzinie 20:45, a więc 20 godzin po wystąpieniu awarii uruchomiliśmy ponownie aplikację w nowej serwerowni.

Prace serwisowe

W najbliższą sobotę, 13.03.2021 po 15.00 oraz w niedziele 14.03.2021 będziemy prowadzili prace serwisowe, które mogą skutkować przejściową niedostępnością aplikacji. W trakcie prac będziemy optymalizowali infrastrukturę uruchomioną w ramach DRP. W poniedziałek przygotujemy Państwu podsumowanie incydentu związanego z niedostępnością serwisu.