Filtrowanie w zgłoszeniach, własne tablice, kalendarze.

W ramach rozwinięcia funkcjonalności filtrowania, znanej z napraw, wdrożyliśmy ją w zgłoszeniach. Od tej pory mogą Państwo tworzyć tam zakładki na podstawie własnych kryteriów.

Tym samym zaawansowane filtrowanie obejmuje już: naprawy, zgłoszenia, przesyłki kurierskie.

Opisywana funkcjonalność została także rozszerzona o wartościowy dodatek pozwalający wskazać widok, który ma być stosowany dla zapisanej zakładki. Umożliwia to tworzenie indywidualnych tablic pracowników w naprawach. W zgłoszeniach, oprócz listy i tablicy dostępne są widoki kalendarza i mapy, co daje szerokie możliwości personalizacji interfejsu aplikacji.