Zestawienie ostatnich zmian

  • nowa mechanika logowania, w tym możliwość zapamiętania zalogowania
  • opcja konfiguracyjna umożliwiająca wyświetlenie klientowi instrukcji postępowania, po dodaniu naprawy przez panel kliencki
  • możliwość wklejania ze schowka np. screenshotów na stronie dodawania plików
  • na karcie klienta, który ma dostęp do panelu, pojawiła się akcja umożliwiająca wygenerowanie linku resetu hasła w panelu klienckim dla tego klienta
  • informacje o dostawcy usług podczas wyboru dostawcy w procesie delegacji, możliwość dodania uwag wewnętrznych dla dostawcy
  • ulepszenia w popupach z informacjami o kliencie i naprawie
  • panel kliencki: wymiana kontrolek wyboru daty, możliwość wyboru kraju klienta podczas dodawania lub edycji adresu klienta
  • panel kliencki: wersja anglojęzyczna – możliwość wyboru języka panelu klienckiego