Nowości w aplikacji Serwisant Online

22.04.2022

Dodajemy do integracji z systemami księgowymi nową możliwość. Integrację ze sprzętowymi drukarkami fiskalnymi. Integracja opiera się na współpracy z oprogramowaniem https://www.bsxprinter.pl i obejmuje wszystkie powszechnie dostępne na rynku drukarki fiskalne.

Dodatkowo, w ramach integracji rozszerzamy możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży na sprzedaż z magazynu oraz wypożyczenia sprzętu.

Szersze informacje na temat konfiguracji integracji znajdą Państwo na stronie Integracja z księgowością i drukarkami fiskalnymi

21.03.2022

Przebudowaliśmy stronę opcji konfiguracyjnych. Obecnie opcje są powiązane w grupy tematyczne. Szczególnie istotne jest to dla opcji ustawień komunikacji, email i SMS, które połączyliśmy w grupy opisujące wyrażenie wysyłające komunikację. Mamy nadzieję, że poprawi to użyteczność panelu konfiguracji.

W konfiguracji komunikacji pojawiły się opcje umożliwiające ustalenie własnej treści tematów maili wysyłanych do klientów.

14.03.2022

Dodaliśmy kluczową funkcjonalność paszportyzacji sprzętu oraz wypożyczalni sprzętu. Więcej informacji w ogłoszeniu Nowości: paszportyzacja sprzętu

Dodatkowo w ramach prac nad zadaniem wykonano szereg poprawek błędów: problemy związane z operacjami na popupie klientów – po zamknięciu i ponownym otwarciu popupa nie działała wyszukiwarka ani dodawanie klienta, problemy z popupem dodawania notatki, błędy w zadaniach cyklicznych, deformowanie kontrolki wyboru typu przedmiotu naprawy.

11.03.2022

Dodaliśmy opcję umożliwiającą ukrycie magazynu. Dodatkowo wprowadziliśmy usprawnienie polegające na automatycznym zaznaczaniu magazynu na liście wyboru jeśli w aplikacji istnieje tylko jeden magazyn.

24.02.2022

Do zestawienia kosztów naprawy dodano pozycję z kosztami przesyłek kurierskich.

23.02.2022

Naprawiliśmy problem związany z „gubieniem” dodatkowych, osobno zakupionych modułów podczas zmiany poziomu subskrypcji. Naprawiliśmy problem braku ikonek (markerów) na mapie, podczas wyboru paczkomatu. Naprawiliśmy problem z rejestracją nowego konta w aplikacji skutkujący błędem w specyficznych warunkach.

12.02.2022

Dodaliśmy możliwość samodzielnego sortowania pól formularzy. Za pomocą przycisków na liście własnych pól formularzy, w menu konfiguracji można sterować położeniem pola.

08.02.2022

Zmieniliśmy zachowanie funkcji zaznaczającej automatycznie zgody podczas dodawania klienta. Obecnie na formularzu dodawania klienta zaznaczane są automatycznie wyłącznie te zgody, które mają ustawiają w swojej konfiguracji opcję „Wymagana podczas dodawania nowego klienta przez Serwis”

07.02.2022

W kilku formularzach aplikacji, a także w panelu klienckim wymieniliśmy kontrolkę wyboru pozycji ze słownika (typ przedmiotu naprawy, grupa zgłoszenia, rodzaj produktu) oraz wyboru pracownika (naprawa i zgłoszenie). Nowa kontrolka umożliwia przeszukiwanie listy wyboru co znacznie ułatwia zaznaczenie właściwej pozycji.

05.02.2022

W ramach rozwoju panelu klienckiego wprowadziliśmy proces samodzielnej aktywacji kont w panelu klienta. Jeśli w bazie serwisu istnieje konto klienta ze wskazanym adresem email, przy czym nie aktywowano dla takiego klienta dostępu do panelu klienckiego, to podczas próby zalogowania w panelu klienckim adresem email istniejącym już w bazie klient otrzyma możliwość samodzielnej aktywacji swojego konta. Aktywacja polega na wysłaniu linku aktywacyjnego a następnie, po wejściu na stronę, na którą wskazuje link ustawieniu swojego loginu, hasła oraz zaakceptowaniu zgód RODO.

Wraz z ww. funkcją zmieniliśmy także proces aktywacji konta w panelu przez serwis. Zaznaczenie opcji na formularzu klienta wyśle link aktywacyjny, dzięki któremu tak jak wyżej, klient może ustawić własny login i hasło. Wcześniej wysyłane były gotowe dane do logowania co było problematyczne z uwagi na możliwe błędne adresu email oraz brak akceptacji zgód RODO.

Dodatkowo, dla klientów, którzy mają aktywne konto w panelu klienckim zablokowaliśmy możliwość zmiany adresu email przez serwis.

03.02.2022

Poprawki związane z funkcjonalnością wymiany napraw pomiędzy serwisami. Usunięto problem w którym nie udawało się zaakceptować zaproszenia od serwisu jeśli w bazie danych klientów był już klient z adresem email takim jak serwis. Obecnie akceptacja zaproszenia scali istniejące konto klienta z serwisem, którego zaproszenie jest akceptowane.

Poprawiono problem związany z dodawaniem kodów zaproszeń od serwisów z którymi wymieniamy naprawy. Obecnie wielkość liter w podanym kodzie nie ma znaczenia.

23.01.2022

Wprowadzono nowe typu działalności serwisu, które można wybrać podczas rejestracji lub zaktualizować poprzez edycję danych do fakturowania.

Usunięto możliwość logowania się użytkownika „demo”.

22.01.2022

Do aplikacji dodano narzędzie umożliwiające samodzielny zakup dodatkowych modułów lub dodatkowego miejsca na dysku. Płatność za zakupiony moduł odbywa się wyłącznie online. Koszt modułu zaokrąglany jest do pełnego miesiąca.

13.01.2022

Dodaliśmy opcję konfiguracyjną umożliwiającą wyłączenie w panelu klienckim kontrolki przesyłania plików. Domyślną wartością jest: „pozwalaj na przesyłanie plików”. Po wyłączeniu klient nie będzie miał możliwości dodawania załaczników do napraw oraz zgłoszeń.

02.01.2022

Do kart zgłoszeń dodaliśmy panel z mapą, wizualizującą miejsce realizacji zgłoszenia. Panel jest widoczny wyłącznie dla zgłoszeń w których wybrano adres z listy. Dla adresów wpisanych w pole „inny adres” panel z mapą się nie pokazuje.

29.12.2021

Dodaliśmy narzędzie do hurtowej archiwizacji napraw. Narzędzie dostępne jest z listy napraw, menu narzędzi (kółko zębate), opcja „Masowe operacje na naprawach”. W pierwszym kroku należy odszukać za pomocą wyszukiwarki naprawy na których będzie przeprowadzona operacja. W kolejnym kroku zweryfikować listę napraw i w ostatnim wybrać operację która ma być przeprowadzona. Po zatwierdzeniu na wszystkich wyszukanych naprawach zostanie wykonana wybrana akcja. Obecnie dostępna jest archiwizacja, w. przyszłości wzbogacimy narzędzie o kolejne operacje zgodnie z Państwa potrzebami.