Nowości w aplikacji Serwisant Online

CHANGELOG

10.10.2023

Dodano ulepszenia związane z tworzeniem kont pracowniczych: login pracownika generuje się automatycznie, dodano na formularzu dodatkowy checkbox pozwalający na automatyczne wygenerowanie hasła. Po utworzeniu konta wysyłany jest email powitalny do pracownika.

03.10.2023

Rozbudowano panel kliencki o obsługę urządzeń. Klient, po zalogowaniu w panelu klienckim widzi przypisane do niego urządzenia jako listę. Nie może zmieniać danych urządzenia. Na karcie urządzenia ma do dyspzycji dwa przyciski pozwalające zgłosić awarię lub naprawę urządzenia. Po utworzeniu zgłoszenia awarii lub naprawy są one wiązane z konkretnym urządzeniem.

API w schemie customer i service zostały rozszerzone o końcówki pozwalające na pobranie listy urządzeń.

08.09.2023

Dodano do raportów walidację polegającą na ograniczeniu zakresu czasowego dla raportów. Obecnie można wybrac maksymalnie rok dla zakresu czasu. Podyktowane jest to względami wydajnościowymi: w wielu przypadkach wybranie zakresu czasowego większego niż rok powodowało problem z wygenerowaniem raportu.

18.08.2023

Dodano do konfiguracji (ustawienia globalne -> kurierzy) opcję pozwalającą na zignorowanie zerowego salda u brokera podczas nadawania przesyłki. W przypadku umów z brokerem można nadawać przesyłki na „kredyt”.

16.08.2023

Wzbogacono eksport/import XML o obsługę urządzeń.

Dodano do listy urządzeń widok mapy, na której prezentowana jest lokalizacja każdego z urządzeń.

11.06.2023

Dodano do filtrów napraw filtr umożliwiający wyszukanie napraw gwarancyjnych

28.06.2023

Dodano wydruk protokołu dla wypożyczenia urządzenia. Tokeny dostępne dla tego wydruku znaleźć można w dokumentacji, w sekcji „Tokeny dostępne dla wydruków związanych z wypożyczeniem urządzenia”. Poprawki związane z problemami z anulowaniem rezerwacji urządzenia, poprawki związane z walidacją kodu pocztowego UK.

19.06.2023

Aktualizacja bazy kodów pocztowych ze spisu PNA Poczty Polskiej

19.05.2023

Dla wiadomości tworzonych w kontekście naprawy i zgłoszenia proponujemy domyślny temat, zawierający identyfikację naprawy lub zgłoszenia. Poprawka związana z nadpisywaniem indywidualnie podanego podsumowania naprawy.

12.05.2023

Rozbudowa filtrów napraw o możliwość zapisywania zakładek w widoku tablicy. Dodanie zaawansowanych filtrów do zgłoszeń wraz z możliwością zapisywania ich jako zakładki z widokami: listy, tablicy, kalendarza, mapy.

09.05.2023

Dodanie powiadomień informujących o kończącym się miejscu na załączniki plikowe. Dodatkowo ulepszony widok zajętości miejsca na stronie stanu subskrypcji.

12.03.2023

Rozszerzenie funkcjonalności związanej z podpisami: pracownik podczas edycji własnych danych a także szef podczas edycji danych pracownika mogą zapisać wzór podpisu pracownika. Zapisany wzór zostanie użyty na wydrukach uwalniając pracownika od każdorazowego podpisywania dokumentu.

Dodanie do formularzy w których pojawiają się kontrolki na wprowadzenie adresu auto uzupełniania nazwy ulicy. Z uwagi na to, iż ulica uzupełniana jest w kontekście miejscowości, zamieniono kolejność pól tak, aby autouzupełnianie działało najefektywniej.

28.02.2023

Aktualizacja integracji z Furgonetką na nową wersję API. Dodatkowo wprowadzenie obsługi Poczty Polskiej jako kuriera i przesyłek paczkowych.

23.02.2023

Aktualizacja frameworka aplikacyjnego do nowszej wersji. Aktualizacja podyktowana zakończeniem wsparcia dla poprzedniej wersji a także pojawiającym się błędami bezpieczeństwa.

14.02.2023

Umożliwienie pobrania pełnych eksportów danych napraw, klientów, zgłoszeń, magazynu dla klientów z wygaszoną subskrypcją.

03.02.2023

Aktualizacja strony konfiguracji SMS. Obecnie, oprócz możliwości zamówienia własnej nazwy nadawcy z poziomu strony w łatwy sposób można przejrzeć i aktywować wysyłkę wiadomości a także skonfigurować podstawowe elementy związane z wysyłką SMS

Dodano dodatkowy email, wysyłany w momencie utylizacji naprawy. Obecnie w momencie zamknięcia naprawy wysyłana jest standardowa treść informująca o zamknięciu, przy utylizacji naprawy nowy, dedykowany email.

01.02.2023

Ulepszenia optymalizacyjne, polegające na wykorzystaniu zapasowych serwerów bazodanowych podczas generowania „ciężkich” elementów, np. raportów, list. Dzięki odciążeniu podstawowego serwera bazodanowego poprawił się czas ładowania stron.

30.01.2023

Dodanie do pliku eksportu danych klientów kolumn ze zgodami RODO/marketingowymi.

API: w schemie service dodajemy metodę requestOnlinePayment pozwalającą na wygenerowanie żądania płatności online

Aktualizacja formularza aktywacji TPAY o nową, wymaganą zgodę na przekazanie dostępu do danych autoryzujących w API

23.01.2023

Dodanie opcji pozwalających na ustawienie marginesu w plikach PDF będących odpowiednikami wydruków napraw, zgłoszeń, etc.

14.01.2023

Zakończenie procesu migracji serwerów na nowszą wersję systemu operacyjnego, a migracja serwerów bazodanowych na nowsze wersje. Wraz z migracją serwerów bazodanowych zaktualizowane zostały wszystkie dane, tak aby można było stosować kodowanie UTF_mb4 Dzięki tej konwersji obecnie możliwe jest stosowanie natywnych emotikon w polach formularzy.

15.12.2022

Poprawki związane bezpieczeństwem.

27.11.2022

Aktualizacja oprogramowania związana ze zmianą dostawcy usług poczty email.

22.11.2022

Ulepszenie kontrolki wyboru kraju na formularzach definiujących adres.
Integracja z Fakturownią: poprawki związane umożliwieniem integracji i wystawiania dokumentów dla działalności nierejestorwanych.

10.10.2022

Zmiana sposobu zarządzania bibliotekami frontowymi JS. Integracja z YARN

09.11.2022

Zmiana kontrolki obsługującej upload plików. Kontrolka umożliwia przesyłanie wielu obrazów na raz, w tym za pomocą metody drag-n-drop. Na urządzeniach mobilnych obsługuje aparat fotograficzny, umożliwiając dodawanie zdjęć at-hoc.

Zmiana polegająca na wycofaniu zgód w celu ich ponownej akceptacji po zmianie danych firmy (NIP)

02.11.2022

Nowa funkcjonalność, odręczne podpisy klienta. Na wydrukach można uruchomić kontrolkę, która umożliwia odbiór odręcznego podpisu klienta, np na tablecie. Więcej informacji w poście Podpisy elektroniczne pod dokumentami

22.04.2022

Dodajemy do integracji z systemami księgowymi nową możliwość. Integrację ze sprzętowymi drukarkami fiskalnymi. Integracja opiera się na współpracy z oprogramowaniem https://www.bsxprinter.pl i obejmuje wszystkie powszechnie dostępne na rynku drukarki fiskalne.

Dodatkowo, w ramach integracji rozszerzamy możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży na sprzedaż z magazynu oraz wypożyczenia sprzętu.

Szersze informacje na temat konfiguracji integracji znajdą Państwo na stronie Integracja z księgowością i drukarkami fiskalnymi

21.10.2022

Rozwinięcie funkcjonalności poczty przychodzącej. Nową wiadomość, która przyszła od klienta można w łatwy sposób, jednym przyciskiem przekształcić w naprawę lub w zgłoszenie. Więcej w Tworzenie zgłoszeń i napraw z odebranych wiadomości

13.10.2022

Zmiana sposobu wyboru klienta podczas dodawania nowej naprawy. Zmiana polega na tym, że przycisk nowej naprawy prowadzi wprost do karty nowej naprawy, wybór klienta następuje na otwartym formularzu poprzez otwarcie standardowego okienka wyszukiwania/dodania nowego klienta. Zmiana ma na celu ujednolicenie sposobu definiowania klienta dla wszystkich elementów aplikacji. Docelowo chcemy pozbyć się sytuacji, w których dodanie czegoś wymaga uprzedniego wskazania klienta.

06.10.2022

Obsługa odbioru poczty przychodzącej i integracja jej z centrum wiadomości. Więcej w Odbiór poczty email w aplikacji serwisant.online

30.09.2022

API: dodanie obsługi notatek w schemie service

20.09.2022

Dodanie do tokenów EJS (szablonu email, wydruki) informacji o przesyłkach.
Dodanie informacji o aktywnych przesyłkach na stronie naprawy w panelu klienckim a także na stronie z anonimowym stanem naprawy.

14.09.2022

API: obsługa delegacji napraw w schemie service

13.08.2022

Wymiana poolingu na WebSocket dla elementów ładowanych asynchronicznie (raporty, dashboardy, etc)

11.08.2022

API: obsługa edycji danych naprawy w schemie service

23.07.2022

Prace związane z uruchomieniem środowisk staging. Środowiska umożliwiają publiczne testy aplikacji a także bezpieczną integrację API przez firmy trzecie.

04.2022 – 07.2022

Szerokie prace związane z rozwojem API. Rozwój objął głównie schemę service, co umożliwia szeroka integrację oprogramowania firm trzecich z naszą aplikacją, a także automatyzację. Dodatkowo rozpoczęły się prace związane z integracją z natywną aplikacją mobilną realizowaną przez firmę trzecią.

21.03.2022

Przebudowaliśmy stronę opcji konfiguracyjnych. Obecnie opcje są powiązane w grupy tematyczne. Szczególnie istotne jest to dla opcji ustawień komunikacji, email i SMS, które połączyliśmy w grupy opisujące wyrażenie wysyłające komunikację. Mamy nadzieję, że poprawi to użyteczność panelu konfiguracji.

W konfiguracji komunikacji pojawiły się opcje umożliwiające ustalenie własnej treści tematów maili wysyłanych do klientów.

14.03.2022

Dodaliśmy kluczową funkcjonalność paszportyzacji sprzętu oraz wypożyczalni sprzętu. Więcej informacji w ogłoszeniu Nowości: paszportyzacja sprzętu

Dodatkowo w ramach prac nad zadaniem wykonano szereg poprawek błędów: problemy związane z operacjami na popupie klientów – po zamknięciu i ponownym otwarciu popupa nie działała wyszukiwarka ani dodawanie klienta, problemy z popupem dodawania notatki, błędy w zadaniach cyklicznych, deformowanie kontrolki wyboru typu przedmiotu naprawy.

11.03.2022

Dodaliśmy opcję umożliwiającą ukrycie magazynu. Dodatkowo wprowadziliśmy usprawnienie polegające na automatycznym zaznaczaniu magazynu na liście wyboru jeśli w aplikacji istnieje tylko jeden magazyn.

24.02.2022

Do zestawienia kosztów naprawy dodano pozycję z kosztami przesyłek kurierskich.

23.02.2022

Naprawiliśmy problem związany z „gubieniem” dodatkowych, osobno zakupionych modułów podczas zmiany poziomu subskrypcji. Naprawiliśmy problem braku ikonek (markerów) na mapie, podczas wyboru paczkomatu. Naprawiliśmy problem z rejestracją nowego konta w aplikacji skutkujący błędem w specyficznych warunkach.

12.02.2022

Dodaliśmy możliwość samodzielnego sortowania pól formularzy. Za pomocą przycisków na liście własnych pól formularzy, w menu konfiguracji można sterować położeniem pola.

08.02.2022

Zmieniliśmy zachowanie funkcji zaznaczającej automatycznie zgody podczas dodawania klienta. Obecnie na formularzu dodawania klienta zaznaczane są automatycznie wyłącznie te zgody, które mają ustawiają w swojej konfiguracji opcję „Wymagana podczas dodawania nowego klienta przez Serwis”

07.02.2022

W kilku formularzach aplikacji, a także w panelu klienckim wymieniliśmy kontrolkę wyboru pozycji ze słownika (typ przedmiotu naprawy, grupa zgłoszenia, rodzaj produktu) oraz wyboru pracownika (naprawa i zgłoszenie). Nowa kontrolka umożliwia przeszukiwanie listy wyboru co znacznie ułatwia zaznaczenie właściwej pozycji.

05.02.2022

W ramach rozwoju panelu klienckiego wprowadziliśmy proces samodzielnej aktywacji kont w panelu klienta. Jeśli w bazie serwisu istnieje konto klienta ze wskazanym adresem email, przy czym nie aktywowano dla takiego klienta dostępu do panelu klienckiego, to podczas próby zalogowania w panelu klienckim adresem email istniejącym już w bazie klient otrzyma możliwość samodzielnej aktywacji swojego konta. Aktywacja polega na wysłaniu linku aktywacyjnego a następnie, po wejściu na stronę, na którą wskazuje link ustawieniu swojego loginu, hasła oraz zaakceptowaniu zgód RODO.

Wraz z ww. funkcją zmieniliśmy także proces aktywacji konta w panelu przez serwis. Zaznaczenie opcji na formularzu klienta wyśle link aktywacyjny, dzięki któremu tak jak wyżej, klient może ustawić własny login i hasło. Wcześniej wysyłane były gotowe dane do logowania co było problematyczne z uwagi na możliwe błędne adresu email oraz brak akceptacji zgód RODO.

Dodatkowo, dla klientów, którzy mają aktywne konto w panelu klienckim zablokowaliśmy możliwość zmiany adresu email przez serwis.

03.02.2022

Poprawki związane z funkcjonalnością wymiany napraw pomiędzy serwisami. Usunięto problem w którym nie udawało się zaakceptować zaproszenia od serwisu jeśli w bazie danych klientów był już klient z adresem email takim jak serwis. Obecnie akceptacja zaproszenia scali istniejące konto klienta z serwisem, którego zaproszenie jest akceptowane.

Poprawiono problem związany z dodawaniem kodów zaproszeń od serwisów z którymi wymieniamy naprawy. Obecnie wielkość liter w podanym kodzie nie ma znaczenia.

23.01.2022

Wprowadzono nowe typu działalności serwisu, które można wybrać podczas rejestracji lub zaktualizować poprzez edycję danych do fakturowania.

Usunięto możliwość logowania się użytkownika „demo”.

22.01.2022

Do aplikacji dodano narzędzie umożliwiające samodzielny zakup dodatkowych modułów lub dodatkowego miejsca na dysku. Płatność za zakupiony moduł odbywa się wyłącznie online. Koszt modułu zaokrąglany jest do pełnego miesiąca.

13.01.2022

Dodaliśmy opcję konfiguracyjną umożliwiającą wyłączenie w panelu klienckim kontrolki przesyłania plików. Domyślną wartością jest: „pozwalaj na przesyłanie plików”. Po wyłączeniu klient nie będzie miał możliwości dodawania załaczników do napraw oraz zgłoszeń.

02.01.2022

Do kart zgłoszeń dodaliśmy panel z mapą, wizualizującą miejsce realizacji zgłoszenia. Panel jest widoczny wyłącznie dla zgłoszeń w których wybrano adres z listy. Dla adresów wpisanych w pole „inny adres” panel z mapą się nie pokazuje.

29.12.2021

Dodaliśmy narzędzie do hurtowej archiwizacji napraw. Narzędzie dostępne jest z listy napraw, menu narzędzi (kółko zębate), opcja „Masowe operacje na naprawach”. W pierwszym kroku należy odszukać za pomocą wyszukiwarki naprawy na których będzie przeprowadzona operacja. W kolejnym kroku zweryfikować listę napraw i w ostatnim wybrać operację która ma być przeprowadzona. Po zatwierdzeniu na wszystkich wyszukanych naprawach zostanie wykonana wybrana akcja. Obecnie dostępna jest archiwizacja, w. przyszłości wzbogacimy narzędzie o kolejne operacje zgodnie z Państwa potrzebami.