Podpis pracownika i podpowiadanie nazwy ulicy

Rozszerzenie funkcjonalności związanej z podpisami: pracownik podczas edycji własnych danych a także szef podczas edycji danych pracownika mogą zapisać wzór podpisu pracownika. Zapisany wzór zostanie użyty na wydrukach uwalniając pracownika od każdorazowego podpisywania dokumentu.

Dodano do formularzy w których pojawiają się kontrolki na wprowadzenie adresu autouzupełniania nazwy ulicy. Z uwagi na to, iż ulica uzupełniana jest w kontekście miejscowości, zamieniono kolejność pól tak, aby autouzupełnianie działało najefektywniej.

Przypominamy, że informacje o innych zmianach, które nie zawsze komunikowane są na stronie głównej możecie przeglądać na stronie Nowości w aplikacji Serwisant Online