Roczne Archiwa: R

16 wpisów

Problem z bazą REGON

Aktualizacja 17.11.2022 – problem dostępu do bazy REGON został już rozwiązany

Od kilku godzin obserwujemy problemy z dostępem do bazy REGON. Problem z dostępem ma wpływ na zamawianie subskrypcji dla nowych klientów, oraz klientów po aktualizacji danych. Dodatkowo uzupełnianie danych z bazy REGON podczas dodawania nowych klientów nie działa prawidłowo

W przypadku problemów z zamówieniami subskrypcji prosimy o kontakt za pomocą formularza.

Podpisy elektroniczne pod dokumentami

Oszczędzaj pieniądze i środowisko: odbieraj podpisy klientów w formie elektronicznej. Oddajemy Państwu nową funkcjonalność, dzięki której możecie Państwo odbierać pod dokumentami podpisy klientów w formie elektronicznej. Na stronach wydruków znajdziecie nowy przycisk, który uruchomi aplikację do podpisu. Aby odebrać podpis na komputerze można użyć myszki lub tabletu graficznego, na urządzeniach mobilnych z ekranem dotykowym wystarczy palec lub rysik.

Poniżej krótka prezentacja działania:

Tworzenie zgłoszeń i napraw z odebranych wiadomości

Oddajemy Państwu kolejne usprawnienie związane z wiadomościami, domykające w pełni funkcjonalność odbierania email, które działa w naszej aplikacji od pewnego czasu. Obecnie w łatwy sposób, jednym kliknięciem mogą Państwo utworzyć z otrzymanej wiadomości zgłoszenie lub naprawę.

Odpowiednie opcje znajdują się w menu odczytywanej wiadomości.

Otwiera to możliwość udostępnienia Państwa klientom nowego kanału związanego z raportowaniem awarii, usterek, etc. Państwa klienci z jednej strony mogą pozostać przy tradycyjnie używanych narzędziach (email) równocześnie nie pozbawiając Państwa zalet związanych z obsługą zgłoszeń w naszym systemie.

Oprócz powyższej funkcjonalności wprowadziliśmy dodatkowo pewne zmiany związane z interfejsem, Chcielibyśmy niebawem zrezygnować z popupów wyboru klienta które rozpoczynają dodawanie napraw i zgłoszeń, na rzecz wyboru klienta bezpośrednio w formularzu nowej naprawy lub zgłoszenia. To podejście ujednolica sposób definiowania klienta.

Dodatkowym niewielkim usprawnieniem jest cieniowanie ikon w górnym menu zależne od miejsca, w którym się znajduje użytkownik aplikacji.

Odbiór poczty email w aplikacji serwisant.online

Dziś oddajemy Państwu kolejną funkcjonalność związaną z panelem komunikacji. Nowa funkcjonalność umożliwia odbiór wiadomości email wysłanych na dedykowany dla Państwa, unikatowy adres email wprost w skrzynce odbiorczej aplikacji. Dodatkowo obecnie wszystkie wiadomości indywidualne wysłane z naszej aplikacji do klientów, nadawane są ze wspomnianego wyżej adresu, co sprawi, ze odpowiedzi na takie wiadomości trafią z powrotem do skrzynki w aplikacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowujemy ciągłość i spójność korespondencji, która widoczna jest w jednym miejscu.

Oprócz powyższego, mogą Państwo w konfiguracji aktywować tę samą funkcjonalność dla powiadomień – wówczas odpowiedzi na nie, także trafią do skrzynki w aplikacji.

Funkcjonalność jest uniwersalna. Pozwala np. tym Państwa klientom, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z panelu klienckiego na zgłoszenia napraw drogą mailową. Więcej informacji na temat komunikacji z klientem w aplikacji znajdą Państwo w artykule pomocy Komunikacja z klientem oraz w dziale obsługi klienta.

Ulepszenia w obsłudze i wysyłce wiadomości

Wprowadziliśmy dziś szereg ulepszeń związanych z obsługą wiadomości i wysyłki wiadomości z poziomu aplikacji. W akcjach naprawy, zgłoszenia oraz klienta pojawiły się opcje bezpośredniej wysyłki wiadomości oraz karty pozwalające na szybki dostęp do powiązanych wiadomości.

Dzięki tym ulepszeniom nie tylko nie muszą Państwo uzupełniać odbiorcy, ale wysłane w ten sposób wiadomości łączone są z konkretną naprawą, zgłoszeniem, klientem lub istniejącym wcześniej wątkiem i widoczne w dedykowanej zakładce szczegółów.

Oprócz powyższego pojawiły się pewne usprawnienia wizualne, w szczególności na stronie odpowiedzi na wiadomość – mogą tam obecnie Państwo podejrzeć informacje o odbiorcach odpowiedzi oraz wcześniejszą korespondencję w wątku.

Nowe funkcjonalności w aplikacji

W ostatnim czasie wprowadziliśmy do aplikacji kilka nowych funkcjonalności:

  • pojawiła się nowa strona konfiguracji aplikacji, która zastąpiła menu rozwijane
  • w konfiguracji aplikacji dodaliśmy możliwość nadania własnych nazw stanom napraw i zgłoszeń używając opcji konfiguracyjnych dostępnych w konfiguracja -> ustawienia globalne -> naprawy/zgłoszenia -> własne nazwy stanów. Proszę zwrócić uwagę, że zmiana nazwy nie spowoduje zmiany zachowania logicznego stanu
  • zoptymalizowaliśmy generowanie raportów – w niektórych sytuacjach czas oczekiwania na generowanie raportu może być krótszy.
  • uzupełnianie miasta z podanego kodu pocztowego na kontrolkach związanych z adresem
  • poprawiono problemy związane z usuwaniem napraw oddelegowanych do partnerów
  • poprawiono obsługę stawki VAT zw. dla klientów korzystających z takowego zwolnienia.

W ramach panelu klienckiego dodaliśmy widoczną dla zalogowanego klienta informacje o przesyłkach powiązanych z naprawą.

Marketplace dla biznesu

Serwisant Online to platforma, na której działa wspólnie setki różnych biznesów. Chcielibyśmy wykorzystać ten potencjał i umożliwić Państwu wymianę usług. Pierwszy krok poczyniliśmy w zeszłym roku umożliwiając wymianę informacji o naprawach w ramach wspólnej platformy. Dziś chcielibyśmy uruchomić katalog, w którym z jednej strony mogli by Państwo zaoferować swoje unikatowe, poszukiwane na rynku usługi, z drugiej strony mogli by Państwo znaleźć podwykonawców, którzy pozwolą na realizację nowych, dotychczas niedostępnych wyzwań.

Zachęcamy zatem do zapoznania się z działem Marketplace, w którym mogą Państwo dodać ofertę własnych usług. Niebawem, jeśli zainteresowanie dodawaniem ofert okaże się wystarczająco duże, uruchomimy katalog, w którym będziemy prezentowali oferty i umożliwimy jednym kliknięciem na nawiązanie współpracy i przesyłanie napraw.

W górnym menu znajdą Państwo ikonkę prowadzącą do nowego narzędzia.

Nowy email/SMS w komunikacji do klienta

Dodaliśmy do komunikacji z klientem dodatkową wiadomość, informującą o odbiorze naprawy w serwisie. Wiadomość działa dla napraw przyjętych przez panel kliencki i zostanie wysłana do klienta w momencie, kiedy stan naprawy zmieni się z „oczekuje na doręczenie” na „oczekuje na diagnozę” lub późniejszy. Wiadomość ma na celu poinformowanie klienta, o odbiorze wysłanej przez niego naprawy w serwisie. Standardowo wysyłamy wiadomości email – opcjonalnie mogą Państwo w konfiguracji włączyć wysyłkę wiadomości SMS. Także tam, standardowo można zaktualizować treść wysyłanych wiadomości.

Nowość: możliwość edycji adresu panelu klienckiego

Dla tych Państwa, którzy korzystają z pełnego panelu klienckiego w kontakcie z klientami oddajemy kolejną nowość. Od dzisiaj automatycznie generowane adresy panelu można samodzielnie zmienić, używając np. nazwy firmy.

Fukcjonalność obejmuje zachowanie używanych poprzednio adresów – klienci, którzy mają zapisane adresy panelu przed zmianą nadal będą mogli się do nich dostać.

Adres panelu można zmienić przy użyciu narzędzia do konfiguracji panelu klienckiego, które można znaleźć tutaj: https://serwisant.online/internet_modules