Nowy email/SMS w komunikacji do klienta

Dodaliśmy do komunikacji z klientem dodatkową wiadomość, informującą o odbiorze naprawy w serwisie. Wiadomość działa dla napraw przyjętych przez panel kliencki i zostanie wysłana do klienta w momencie, kiedy stan naprawy zmieni się z „oczekuje na doręczenie” na „oczekuje na diagnozę” lub późniejszy. Wiadomość ma na celu poinformowanie klienta, o odbiorze wysłanej przez niego naprawy w serwisie. Standardowo wysyłamy wiadomości email – opcjonalnie mogą Państwo w konfiguracji włączyć wysyłkę wiadomości SMS. Także tam, standardowo można zaktualizować treść wysyłanych wiadomości.