Nowe funkcjonalności w aplikacji

W ostatnim czasie wprowadziliśmy do aplikacji kilka nowych funkcjonalności:

  • pojawiła się nowa strona konfiguracji aplikacji, która zastąpiła menu rozwijane
  • w konfiguracji aplikacji dodaliśmy możliwość nadania własnych nazw stanom napraw i zgłoszeń używając opcji konfiguracyjnych dostępnych w konfiguracja -> ustawienia globalne -> naprawy/zgłoszenia -> własne nazwy stanów. Proszę zwrócić uwagę, że zmiana nazwy nie spowoduje zmiany zachowania logicznego stanu
  • zoptymalizowaliśmy generowanie raportów – w niektórych sytuacjach czas oczekiwania na generowanie raportu może być krótszy.
  • uzupełnianie miasta z podanego kodu pocztowego na kontrolkach związanych z adresem
  • poprawiono problemy związane z usuwaniem napraw oddelegowanych do partnerów
  • poprawiono obsługę stawki VAT zw. dla klientów korzystających z takowego zwolnienia.

W ramach panelu klienckiego dodaliśmy widoczną dla zalogowanego klienta informacje o przesyłkach powiązanych z naprawą.