FAQ Category: Naprawy

5 wpisów

Mam wiele napraw, które chciałbym zamknąć.

Ogólnie zalecamy, aby w aplikacji utrzymywać stan faktyczny – po wydaniu naprawy zamykać ją. Tylko w takiej sytuacji statystyki będą wiarygodne. Jeśli jednak nie nie zamykałeś napraw i wiszą one w różnych stanach, lub nawet jest ich tyle, że tablica napraw przestała już działać, możesz użyć narzędzia do hurtowej operacji, aby zamknąć wiele napraw na raz.

Zacznij od przejścia na listę napraw poprzez kliknięcie ikony napraw w górnym menu. Nad listą, po prawej stronie znajdziesz niebieskie przyciski akcji, w tym menu „innych operacji”. Rozwiń je, wybierz opcję „operacje masowe na naprawach”. Na otwartej stronie, w 1 kroku zacznij od wskazania kryteriów dla napraw, na których chcesz przeprowadzić operację, np, możesz zaznaczyć stan „Do odbioru” i „Utworzone do” – data sprzed 3 miesięcy. Kliknij „szukaj” i zweryfikuj, czy naprawy, które pokazały się w kroku 2 są naprawami, które chcesz zamknąć. Jeśli nie, skoryguj kryteria wyszukiwania, jeśli tak w kroku 3 potwierdź wykonanie operacji.

Czy jest możliwość wprowadzenia Producenta i Modelu jako listy wyboru?

Jest to możliwe, mają Państwo do dyspozycji dwa różne podejścia:

Uzupełnianie. To jest domyślnie aktywna opcja. Aplikacja, po wprowadzeniu kilku napraw, przy kolejnych naprawach, w polach producent i model zacznie proponować np. producenta, po wpisaniu kilku pierwszych liter. Prozę zwrócić uwagę, że jest to tylko autouzupełnianie i nie zabroni mimo wszystko zignorować podpowiedź i wpisać producenta z np. literówką. Dodatkowo, autouzupełnianie widoczne jest także w panelu klienckim, co oznacza, że jeśli będą z niego Państwo chcieli korzystać, klientom będą podpowiadane wprowadzone przez Państwa wartości, i vice versa. W tym wariancie warto dbać o poprawność wprowadzonych danych (producent i model), bo nieprawidłowo wprowadzone dane będą pokazywały się w podpowiedziach. Nieprawidłowo wprowadzone wartości, np. przez klientów można korygować poprzez edycje naprawy.

Wybór oparty na słowniku. W tym przypadku, po aktywacji odpowiedniej opcji z formularza znikają pola producent i model, natomiast wskazanie powyższych odbywa się poprzez wybór typu przedmiotu naprawy. W takim przypadku należy w słowniku przedmiotów naprawy zdefiniować jako osobne pozycje wszystkie naprawiane przedmioty, w formie np. „Telefon Apple iPhone 12”, „Telefon Apple iPhone 13”, … Przejście na to rozwiązanie eliminuje dowolność producenta i modelu, ponieważ serwisanci a także klienci w panelu klienckim mogą wybierać wyłącznie ze zdefiniowanej, wyszukiwanej listy. Z innej strony wymagane jest rozbudowanie słownika tak, aby pokrył cały zakres naprawianych przedmiotów, alternatywnie, dodanie opcji „Inne” dla sytuacji, kiedy nie odnajdujemy odpowiedniej pozycji.

Uwaga – aktywacja opcji przyjęcia sprzętu bazującego na słowniku aktywuje tę samą funkcjonalność na formularzu nowego urządzenia w bazie urządzeń.

Serwis z którym współpracuję ma także konto na platformie Serwisant Online, czy mogę jakoś to wykorzystać?

Jeśli serwis z którym współpracujesz ma konto na platformie możesz wykorzystać to na dwa sposoby:

  • jeśli współpracujący serwis podsyła ci naprawy do realizacji, podaj mu klucz wymiany danych i poproś aby dodał twoją firmę jako serwis współpracujący z użyciem otrzymanego od ciebie klucza. Dzięki temu serwis partnerski będzie mógł dodawać wprost do twojej bazy danych naprawy, obserwować jej stan, ty zaś unikniesz żmudnego wypełniania formularzy i zapytań o stan ze strony partnera.
  • kiedy to ty odsyłasz naprawy do serwisu mającego konto na naszej platformie, poproś ten serwis o klucz wymiany danych i dodaj go jako serwis zewnętrzny. Delegując naprawę będziesz mógł w łatwy sposób przekazać wszystkie dane naprawy wprost do bazy partnera, będziesz miał możliwość obserwowania postępu naprawy u partnera. Dzięki temu wasza współpraca będzie przebiegała sprawniej
  • jeśli masz wiele terenowych punktów odbioru napraw i nie chcesz aby te punkty widziały stan wszystkich twoich napraw, zasubskrybuj dla każdego z punktów aplikację, dodaj w nich swój serwis, jako serwis zewnętrzny i poproś o delegacje i przekazywanie napraw

Więcej informacji o funkcjonalności wymiany danych można znaleźć w tym artykule pomocy.

Mam wiele punktów odbioru napraw, czy mogę je obsłużyć w programie serwisowym?

Tak, możesz. Namów każdy z punktów odbioru aby samodzielnie zakupił subskrypcję aplikacji, przekaż im klucz wymiany danych. Mając taki klucz punkty odbioru będą mogły dodać twój serwis jako współpracownika i wprost przekazywać naprawy do twojej bazy danych a także z poziomu aplikacji śledzić postęp naprawy u ciebie.

Ta funkcjonalność aplikacji Serwisant Online opisana jest w artykule Odziały wewnętrzne, punkty przyjęć, serwisy współpracujące – omówienie działania.

Opcje zmiany stanów są za mało elastyczne, chcę ustawiać dowolny stan.

Jeśli obsługujesz naprawę, aplikacja pozwala na ustalanie jej stanu. Standardowa naprawa przechodzi przez pewne stany w standardowy sposób, najpierw sprawdzamy co jest popsute, później wyceniamy naprawę, uzgadniamy z klientem jej koszt, naprawiamy i wreszcie zwracamy naprawę.

Z uwagi na to, aplikacja sugeruje kolejne stany dla naprawy. Np dla nowej naprawy na liście stanów kolejnych nie pojawi się stan „W trakcie naprawy” bo nie wiesz jeszcze co jest uszkodzone, najpierw naprawa musi przejść przez diagnozę i potwierdzenie z klientem.

Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie chcesz być ograniczanym, możesz skonfigurować aplikację tak, aby pozwalała na wybór dowolnego stanu. Zanim przejdziesz do zmiany tej opcji wiedz, że zmiana ma pewne efekty uboczne: statystyki związane z czasem i finansami mogą zostać zafałszowane lub policzone błędnie. Dla serwisów, które ustawią opcję zmiany stanu na dowolny nie gwarantujemy, że te dane będą poprawne.

Aby móc ustawić dowolny stan, przejdź do „Opcji konfiguracyjnych” z menu ustawień, tam wybierz zakładkę „Naprawy” i odszukaj opcję „Sposób obsługi przepływu statusów napraw.”, zmień ją, ustaw „ANY”. Pamiętaj, że dowolny stan będziesz mógł ustawić dla napraw dodanych po zmianie, istniejące przed zmianą opcji naprawy będą obsługiwane po staremu.