Nowości: paszportyzacja sprzętu

Dziś oddajemy Państwu kolejną, dużą funkcjonalność aplikacji: paszportyzację sprzętu. Jest to przede wszystkim baza urządzeń, wzbogacona o dodatkowe funkcje tworzenia napraw, zgłoszeń oraz wypożyczalni. Fukcjonalność może mieć zastosowanie do:

  • gromadzenia informacji o urządzeniach obsługiwanych u partnera, z możliwością rejestrowania zgłoszeń i napraw wykonanych dla danego urządzenia
  • ustalania zadań cyklicznych dla urządzenia – rozwiązuje problem, gdzie klient ma wiele urządzeń i chcemy zaplanować zadanie dla konkretnego urządzenia.
  • wprowadzania napraw i zgłoszeń, na podstawie bazy urządzeń, co umożliwia łatwe, wielokrotne przyjmowanie naprawy dla danego urządzenia oraz wgląd w historię
  • prowadzenie bazy urządzeń zastępczych na czas naprawy i rejestrowania wypożyczeń urządzeń dla klientów
  • obsługa wypożyczalni urządzeń, niekoniecznie powiązanej z serwisem – np. wypożyczalnia elektronarzędzi, urządzeń IT

Standardowo, dla subskrybentów All-n-one aktywowaliśmy moduł w ramach subskrypcji, dla pozostałych typów subskrypcji funkcjonalność jest opcjonalna.