Aktualizacja WFIRMA

Z uwagi na niezapowiedzianą wcześniej aktualizację API po stronie WFIRMA wprowadziliśmy poprawki skutkujące wylogowaniem połączonych z WFIRMA kont. Wszystkich Państwa korzystających z WFIRMA prosimy o ponowne zalogowanie się używając strony ustawień personalnych: górne menu -> menu z nazwiskiem -> moje ustawienia -> połącz z WFIRMA.