Zgłoszenia, naprawy? Jaka to różnica?

Jednym z najczęstszych pytań związanych z aplikacją jest pytanie o różnicę pomiędzy naprawami i zgłoszeniami.

W naszej aplikacji znajdziesz w górnym menu dwa moduły, naprawy i zgłoszenia. Oba obsługują dwa najczęściej prowadzone w serwisach procesy. Na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie, nie mniej jednak różnica między nimi jest dość istotna.

Naprawy są w naszej aplikacji to proces stacjonarny i długoterminowy. Polega na tym, że klient serwisu przynosi lub przysyła kurierem do serwisu lub oddziału przedmiot naprawy. Przedmiot ten jest diagnozowany, wyceniany jest koszt naprawy, koszt potwierdzany z klientem, następnie następuje często czasochłonna naprawa.

Zgłoszenia są procesem krótkoterminowymrealizowanym u klienta. Zgłoszenie polega na tym, że klient informuje serwis telefonicznie lub poprzez zgłoszenie bezpośrednio w systemie o zaistniałej w jego siedzibie awarii. Serwis deleguje osobę do wyjazdu, ta osoba jedzie do klienta, usuwa awarię i zamyka zgłoszenie.

Jak widać oba moduły realizują odmienne funkcje, naprawy przydatne są np dla tradycyjnych serwisów, zgłoszenia np. dla firm prowadzących obsługę IT innych firm.