Zakończyliśmy migrację na nowy panel kliencki

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami zakończyliśmy proces migracji wszystkich subskrybentów na nowy panel kliencki. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim Państwu, którzy zgłaszali uwagi dotyczące jego działania, dzięki którym wyeliminowaliśmy istniejące błędy.

Od nowego roku skupimy się przede wszystkim na rozwoju panelu, tak, aby dostarczyć Państwa klientom jak najlepsze doświadczenia związane ze zgłaszaniem i obsługą napraw oraz zgłoszeń.