Niedostępność aplikacji

Dzisiejsza, około 20 minutowa niedostępność aplikacji Serwisant Online, oraz ponad 60 minutowa niedostępność Naprawiam Online spowodowana była zakłóceniami sieciowymi u dostawcy usługi Cloud, wynikającymi z prac serwisowych po ich stronie. Więcej informacji tutaj.

Update: Dostawca potwierdził rozwiązanie problemu.