Porada dnia

Czy wiesz, że możesz używać klawiatury podczas wprowadzania danych klienta, naprawy lub zgłoszenia? Po uruchomieniu formularza ustawiamy kursor na pierwszej kontrolce. Użyj klawiszy strzałek aby rozwinąć listę, zmienić aktywną opcję lub zacznij pisać.

Naciśnij enter aby przesłać formularz.

Jeśli w formularzu wystąpiły błędy, aplikacja automatycznie ustawi kursor na pierwszym niepoprawnym polu.