FAQ Category: Komunikacja

3 wpisy

Czy mogę używać własnej nazwy nadawcy SMS?

Tak, w naszej aplikacji możesz zamówić własną nazwę, której użyjemy jako nagłówka nadawcy dla wysyłanych w twoim imieniu wiadomości SMS. Odbiorca zobaczy nazwę, zamiast numeru telefonu.

Zwróć uwagę na to, że w przypadku wysyłki wiadomości SMS z własną nazwą, jej odbiorca nie będzie mógł odpowiedzieć na wiadomość. Stracisz więc możliwość odbioru odpowiedzi na SMS w naszym systemie.

Aby zamówić własną nazwę przejdź do panelu konfiguracyjnego aplikacji, tam odszukaj kafelek „Wiadomości SMS” i w sekcji „Nazwa nadawcy” zamów nagłówek. Wraz z zamówieniem musisz przesłać nam oświadczenie o wyrażeniu zgody na posługiwanie się nazwą handlową, które możesz pobrać używając linku w widocznym na stronie konfiguracji formularzu.

Nazwa nadawcy musi być nazwą powiązaną z nazwą która figuruje w rejestrze CEiDG/KRS lub musi być neutralnym słownikowym słowem, np. SERWIS, WARSZTAT. Sama nazwa może zawierać:

  • małe litery: a-z (bez polskich znaków diakrytycznych np. ą, ę, ź)
  • wielkie litery: A-Z (bez polskich znaków diakrytycznych np. Ą, Ę, Ź)
  • cyfry: 0-9
  • symbole: . & @ – + _ ! %
  • spacja

Jeśli wnioskujesz o nagłówek wskazujący na użycie nazwy własnej, ale nie powiązanej z twoimi danymi rejestrowymi, musisz dosłać nam dodatkowo dokument wiążący nagłówek z twoją firmą. Może być to:

  • umowa partnerska z firmą trzecią, w której występuje punkt o mozliwości posługiwania się nazwą i w której jesteś stroną umowy
  • inny dokument od firmy trzeciej, który zezwala ci na użycie nazwy i na którym znajdują się twoje dane rejestrowe
  • faktura za rejestrację domeny, gdzie w miejscu płatnika faktury znajdują się twoje dane rejestrowe i wyszczególniona jest nazwa domeny

Wrażliwe dane na ww dokumentach takich jak treść umowy, ceny można zamazać.

System ściąga po dwa sms-y z konta przy wysłaniu informacji do jednego klienta.

Jeśli obserwujesz licznik wysłanych wiadomości SMS, możesz zauważyć, że pomniejsza się on jednorazowo, o 2 nawet 3 SMSy

Z systemu wysyłamy powiadomienia o ustalonej treści. Treść ma pewną ilość znaków. Pojedyncza wiadomość SMS mieści 160 znaków (bez polskich liter) lub 70 znaków (jeśli są w treści polskie znaki). Jeśli ilość znaków powiadomienia podzielimy przez 160 lub 70, otrzymamy ilość pojedynczych wiadomości SMS potrzebnych do dostarczenia treści.

Ten mechanizm jest standardowym działaniem technologii na której oparte są SMS, niezależnie od tego, czy wysyłamy je przez naszą aplikacje, czy wysyła się je z własnego telefonu.

Ilość znaków w treści zależy od używanego szablonu wiadomości, oraz od danych jakie są używane.

Można optymalizować ilość wysłanych SMS w ramach pojedynczego powiadomienia:

  • można wyłączyć w konfiguracji https://serwisant.online/sms_configurations wysyłkę z polskimi znakami – zastąpimy wówczas wszystkie polskie znaki ich odpowiednikami bez ogonków, np Ą -> A
  • można edytować treści wysłanych powiadomień zmniejszając ilość znaków w treści

Więcej informacji na stronie: https://blog.serwisant.online/pomoc/powiadomienia-sms-email/

Maile wysyłane z Serwisanta nie docierają do klientów.

W pierwszej kolejności sprawdź na karcie klienta, do którego wiadomości nie docierają czy widoczny jest alert informujący o zablokowaniu doręczania wiadomości email. Jeśli widzisz taki komunikat najprawdopodobniej adres klienta jest niepoprawny, np. jest w nim literówka.

Jeśli nie widzisz komunikatu, zweryfikuj czy nie odznaczyłeś w konfiguracji klienta opcji blokującej wysyłkę wiadomości email.

Dodatkowo: