Pracownicy, użytkownicy, uprawnienia.

WSTĘP

Aplikacja Serwisant Online jest aplikacją przeznaczoną dla wielu użytkowników. Każdy z użytkowników ma swój login i hasło. Logując się na własne konto użytkownik księguje na nim wszystkie operacje. Jest to o tyle ważne, że jego nazwisko pojawi się w historii naprawy – może być także rozliczony z wykonanej pracy.

UWAGA
Regulaminowo wymagamy, aby jeden fizyczny pracownik przypisany był do jednego konta. Zabronione jest współdzielenie konta przez większą ilość pracowników. Jeśli jesteś na subskrypcji SINGLE weryfikujemy tę sytuację i po zalogowaniu zamykamy sesję innych zalogowanych użytkowników. Jeśli jesteś na innej subskrypcji nie weryfikujemy tego, ale w twoim interesie jest założenie każdemu osobnego konta, tak, abu zapewnić rozliczalność danych.

Użytkownicy mają także pewne uprawnienia umożliwiające dostęp do pewnych części aplikacji.

PRACOWNICY

Administracja pracownikami odbywa się ze strony dostępnej w zakładce ustawień. Możesz tam dodawać, edytować i usuwać użytkowników. Dla każdego z nich możesz określić kilka atrybutów, w tym login, hasło, przynależność do oddziału, uprawnienia oraz grupę zabezpieczeń.

PODPOWIEDŹ
Dla każdego pracownika musisz podać login. Nie znaczy to jednak, że użytkownik musi go używać. Użytkownik może logować się także używając adresu email. Loginy są trudne do zapamiętania, niektóre mogą być również zajęte, co wymusza podanie jakiegoś skomplikowanego loginu, logowanie się adresem email jest łatwe – możesz wówczas użyć losowego loginu.

Podczas dodawania lub edycji użytkownika masz możliwość przydzielenia go do firmy (sobacz osobny artykuł aby dowiedzieć się jak administrować oddziałami).

UPRAWNIENIA

PODPOWIEDŹ
Możesz nie przypisywać użytkownikowi żadnych uprawnień, możesz je także odebrać odznaczając wszystkie – taki użytkownik nie będzie mógł się zalogować do aplikacji. Pamiętaj dodatkowo, że zakładając konto w aplikacji otrzymujesz domyślnie rolę Szef, której nie możesz samemu sobie odebrać.

SzefRola szefa umożliwia dostęp do każdego miejsca aplikacji. Jest to domyślna rola, którą otrzymujesz w momencie utworzenia swojego konta. Posiadając lub przydzielając rolę Szefa nie potrzebujesz żadnych dodatkowych ról. To uprawnienie może zostać nadane wyłącznie pracownikowi wewnętrznemu.
PracownikRola pracownika umożliwia pełną obsługę aplikacji za wyjątkiem jej konfiguracji oraz usuwania niektórych elementów. Pracownik nie widzi menu pozwalającego na dostęp do administracji użytkownikami, słownikami, nie może także usuwać kont klientów i zleceń serwisowych. To uprawnienie może zostać nadane wyłącznie pracownikowi wewnętrznemu.
Pracownik z ograniczeniamiMoże dodawać elementy tak jak zwykły pracownik ale nie może ich edytować.

UWAGA
Klienci, którzy zarejestrowali konto przed kwietniem 2021 mają możliwość dodania pracownika będącego pracownikiem firmy zewnętrznej z możliwością logowania się w aplikacji. Funkcjonalność ta nie jest już dostępna i będzie także wycofywana dla wszystkich.

RAPORTY

W ramach aplikacji masz do dyspozycji dwa raporty związane z pracownikami:

  • raport logowań – jest to raport związany z bezpieczeństwem – pokazuje datę i adres IP logowań a także błędnych logowań pracowników.
  • raport czasu pracy – jest to raport który opiera się na godzinie zalogowania i wylogowania z systemu. Jeśli twoi pracownicy nie wylogowują się z systemu po zakończeniu pracy raport pokazuje błędne dane.