Import danych z innych programów, w tym NTSN.serwis

Aplikacja ma funkcjonalność umożliwiającą import danych z plików XML mających pewien, zunifikowany format. Można go przygotować samodzielnie, można także skorzystać z dedykowanych, przygotowanych przez nas narzędzi do eksportu danych.

Import przeprowadzany jest w trzech fazach:

  • Eksport danych do XML – wymagane jest samodzielne przygotowanie pliku, użycie własnych narzedzi lub przygotowanych przez nas.
  • Utworzony plik eksportu należy wgrać do aplikacji za pośrednictwem modułu importu danych. Powinien być to niespakowany plik z rozszerzeniem .xml zgodny ze standardem importu.
  • Import uruchamiany jest w nocy. Zbieramy wszystkie wgrane pliki importu i je przetwarzamy. Robimy to w nocy, aby obciążenie aplikacji nie miało wpływu na klientów w ciągu dnia. Niezależnie od wyniku importu usuwamy Twój plik XML.

NTSN.SERWIS

Dedykowane narzędzie do eksportu danych z NTSN.serwis – download 
SHA256: beefaecb6214ebfc2091a970c571c04da2203a46dd911f3e177595281cd0efd3

Rozpakuj plik ZIP, przed uruchomieniem zrób kopię zapasową Twojej bazy. Uruchom aplikację – w pierwszym kroku wskaż folder, w którym zainstalowałeś NTSN. Pozwoli to aplikacji rozpoznać ustawienia. Kolejny krok to wybór połączenia do bazy danych której używasz w NTSN. Krok 3 to mapowanie danych o stanach zleceń – dla większości konfiguracji domyślny układ jest ok. I na koniec uruchomienie eksportu. Zapisany plik XML należy dołączyć do zlecenia importu danych.

Parę słów o mapowaniu statusów. NTSN używa osobnego statusu dla napraw, osobnego dla samego sprzętu. Zlecenie oznaczone w NTSN jako ukończone, zostaje zamknięte w Serwisant-Online wówczas, kiedy sprzęt jest odebrany. Jeśli z jakiegoś powodu kończysz naprawy, bez oznaczania odbioru sprzętu – przemapuj status 'Naprawa zakończona’ na 'Odebrane’

Istnieje parę ograniczeń dotyczących eksportu/importu danych z NTSN. Obsługujemy wyłącznie naprawy (wraz ze sprzętem), konta pracowników, klientów oraz dodatkowe elementy związane z naprawą (kategorie, pola) – nic więcej. Naprawom nadajemy nowy numer RMA, w postaci NTSN/id/rma. Niektóre rekordy mogą zostać niezaimportowane z powodu braku danych lub niepoprawnych danych – NTSN ma ubogą walidację danych.

INNA APLIKACJA

Możesz importować dane także z dowolnej innej aplikacji. Podczas importu posługujemy się plikiem XML o specjalnej strukturze. Dzięki niej wiemy dokładnie jakie dane chcesz zaimportować i potrafimy je poprawnie zidentyfikować.

Plik ma specjalną strukturę, nie możesz przesłać dowolnego pliku, gdyż import takowego się nie powiedzie. Dokument opisujący akceptowany przez nas XML znajdziesz tutaj.

Wygenerowanie odpowiedniego XML wymaga pracy programistycznej, najczęściej napisania dedykowanego na ten cel narzędzia, aplikacji. Jeśli możesz zrobić to samodzielnie, lub komuś zlecić, wspomniana wyżej dokumentacja jest niezbędna. Możesz także zlecić konwersje/import nam, w ramach osobno płatnego zlecenia. Wyślij maila poprzez formularz kontaktowy, ustalimy szczegóły, przy czym nie w każdym przypadku będziemy w stanie podjąć się zadania.