Dzienne Archiwa: 27 września 2021

1 wpis

Nowy panel kliencki

Po wielu miesiącach prac związanych z tworzeniem API a także samego panelu klienckiego online jako niezależnej, osobnej aplikacji możemy Państwu zakomunikować dziś trzy rzeczy.

Przede wszystkim od jutra rozpoczniemy proces przełączania Państwa na nowy panel kliencki. Nowy panel w 100% odpowiada funkcjonalnie temu, co jest obecne w dotychczasowym Panelu. Różnice polegają na:

  • Zmianie wyglądu. Zmiana ma charakter wyłącznie kosmetyczny – rozmieszczenie elementów, układ, nawigacja pozostają bez zmian, tak aby przeprowadzić Państwa klientów przez zmiany w łagodny sposób.
  • Zmianie domeny. Unifikujemy sposób komunikacji do Państwa klientów – nowy panel praz wszystkie interakcje na linii Serwis – Klient zamkną się w znanej już Państwu i Państwa klientom domenie https://naprawiam.online Wszystkie działające do tej pory adresy panelu, napraw zostaną zachowane i będą przekierowywały na nowy adres, nie mający powiązania z częscią dla serwisantów.
  • Zmianie technologii. Panel kliencki funkcjonuje jako nowa, niezależna od głównej części aplikacja oparta o publicznie dostępne API

Przełączanie będzie odbywało się stopniowo w grupach. Przełączane będą losowe grupy serwisów. Planujemy zakończyć proces przełączania do połowy października 2021.

Jeśli chcą Państwo zostać przełączeni już teraz, proszę o przesłanie informacji za pomocą formularza kontaktowego (menu Pomocy, Kontakt).

Ww informacja nie dotyczy serwisów, które zarejestrowały się po 25 września oraz serwisów, które nie miały aktywnego panelu klienckiego na ww datę. Wszystkie te serwisy będą już domyślnie korzystały z nowej wersji panelu.

Druga informacja związana ze zmianą, jest taka, że aplikacja panelu klienckiego została udostępniona na licencji Open Source i jest dostępna w repozytorium GitHub. Dzięki temu posunięciu mają Państwo możliwość, aby „zabrać” panel kliencki na własny serwer, pod własną domenę, oraz ewentualnie modyfikować w zakresie wyglądu i funkcjonalności pod własne potrzeby.

Ostatnia informacja to publiczna dostępność API dla panelu klienckiego. Dzięki API mogą Państwo przeprowadzić bardziej złożone integracje z własnymi systemami.

Migracja na nowy panel pozwoli nam na swobodniejsze i bardziej intensywne prace skierowane na jego dalszy rozwój.