Wsparcie użytkownika, poziomy wsparcia, zakres pomocy.

Wsparcie techniczne oferowane w ramach aplikacji Serwisant Online obejmuje udzielanie informacji o istniejących w ramach aplikacji funkcjonalnościach, ich możliwościach funkcjonalnych, konfiguracyjnych, sposobie użytkowania i interakcjach z innymi częściami aplikacji.

W ramach wsparcia dodatkowo reagujemy na:

  • zgłoszenia problemów, które nie mogą zostać naprawione samodzielnie. Są to np. zablokowane adresy email, informacje o stanie operacji lub korekta operacji związanych z zewnętrznymi integracjami takimi jak SMS, przesyłki kurierskie, płatności online.
  • reklamacje
  • zgłoszenia błędów w aplikacji, niedostępności aplikacji

Wsparcie realizowane jest w dni robocze, od 9.00 do 16.00, za pomocą korespondencji email, poprzez formularz kontaktowy, lub za telefonicznie, pod numerem +48 33 443-68-90.

Czas reakcji jest adekwatny do rodzaju problemu oraz dostępności zasobów w dziale obsługi, przy czym: problemy związane z płatnościami i działaniem subskrypcji rozwiązywane są w ten sam dzień, pozostałe w czasie od 24 do 48h.

Z zakresu wsparcia wyłączone są:

  • konfiguracje szablonów wydruków, wiadomości email/SMS mające na celu zmianę ich wyglądu,
  • operacje na danych, np usuwanie klientów, zmiany stanów napraw, zgłoszeń, etc.,
  • wsparcie dla klientów usługobiorców obsługiwanych za pomocą panelu klienckiego
  • pomoc związana z konfiguracją lub rozwiązywaniem problemów z komputerem, siecią usługobiorcy, także z serwerem lub hostingiem na którym zainstalowano panel kliencki
  • problemy z panelem klienckim zainstalowanym na serwerach/hostingu usługobiorcy
  • dodawanie nowych funkcjonalności lub zmiana działania istniejących funkcjonalności

Dla użytkowników rozpoczynających pracę w aplikacji, będących na okresie testowym, lub w pierwszych 30 dniach subskrypcji standard i all-in-one oferujemy na życzenie nieodpłatne szkolenie. Szkolenie ma postać godzinnego spotkania wideo Google Meet. W czasie spotkania prezentujemy zasady działania aplikacji oraz odpowiadamy na indywidualne pytania, związane z zastosowaniem i konfiguracją aplikacji pod konkretne potrzeby. Chęć szkolenia należy zgłosić za pomocą formularza kontaktowego. Termin szkolenia zostanie ustalony zgodnie z naszą dostępnością.

Dla użytkowników działających na subskrypcji all-in-one oferujemy dodatkowo nieodpłatne wsparcie w zakresie instalacji panelu klienckiego na wskazanym serwerze zamawiającego. Instalacja jest jednokrotna, nie obejmuje późniejszych aktualizacji lub reinstalacji na nowych serwerach. Chęć instalacji należy zgłosić za pomocą formularza kontaktowego. Wyznaczone zostaną wówczas warunki techniczne. Termin instalacji zostanie ustalony zgodnie z naszą dostępnością.