Płatności online, jak uruchomić?

W skrócie

 • wejdź na stronę konfiguracji, krok 1, utwórz „Politykę zwrotów i reklamacji”
 • wejdź na stronę konfiguracji, krok 2, wyślij zgłoszenie sprzedawcy
 • po otrzymaniu informacji o utworzeniu sprzedawcy, aktywuj konto linkiem otrzymanym w mailu
 • zrób przelew weryfikacyjny zgodnie ze wskazówkami z panelu sprzedawcy Tpay
 • po otrzymaniu informacji o akceptacji przelewu, wyślij za pomocą tego samego panelu Tpay dokumenty: dowód tożsamości, oświadczenie, oraz oświadczenie o korzystaniu z domeny, którego skan powinieneś otrzymać od nas mailem
 • oczekuj na wiadomość potwierdzającą weryfikację

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat uruchomienia płatności online.

Uruchomienie usługi

Uruchomienie usługi można przeprowadzić za pomocą przygotowanego specjalnie na ten cel narzędzia.

Uruchomienie usługi przebiega w dwóch krokach. Rozpoczyna się od utworzenia niezbędnych dokumentów, w szczególności „Polityki zwrotów i reklamacji”, a następnie na wysłaniu do nas zgłoszenia.

„Polityka zwrotów i reklamacji” jest dokumentem, który będzie widoczny dla Państwa klientów. Powinien zawierać informacje o płatnościach, sposobie reklamowania naprawy lub usługi oraz informacje o sposobie odzyskania środków za reklamacje.

Aby utworzyć ten dokument z proponowanego przez nasz szablonu, proszę przejść na stronę konfiguracji płatności, w kroku pierwszym, obok pozycji „Polityka zwrotów i reklamacji” znajduje się przycisk, który przeniesie Cię do formularza tworzenia nowego regulaminu/zgody. Pola formularza będą już uzupełnione. Przed zapisem formularza proszę zapoznać się z treścią polityki. Są tam elementy, które Państwo będą być może chcieli skorygować.

Po utworzeniu polityki proszę wrócić na stronę konfiguracji. Przycisk umożliwiający utworzenie zgłoszenia sprzedawcy będzie już aktywny. Po kliknięciu w przycisk „Wyślij zgłoszenie” proszę uzupełnić formularz. Dane, które Państwo tam podadzą powinny być zgodnie z danymi rejestrowymi firmy (z CEiDG lub KRS)

Po zatwierdzeniu formularza, Państwa zgłoszenie trafia do nas, a następnie do Tpay. Otrzymują Państwo w tym momencie wiadomości email.

We wiadomości kierowanej do osoby kontaktowej podanej w formularzu, znajduje się link aktywacyjny konta Tpay. Należy w niego kliknąć i nadać własne hasło dla nowo utworzonego konta.

PODPOWIEDŹ

Po otrzymaniu wiadomości o utworzeniu konta Tpay mogą już Państwo odbierać płatności.

Weryfikacja strony płatności

Aby proces weryfikacji przeszedł pomyślnie i bez przeszkód, warto samodzielnie zweryfikować stronę płatności przez uruchomieniem weryfikacji Tpay.

Aby przejść na stronę płatności, proszę wejść na stronę konfiguratora. W ostatnim, szóstym kroku znajduje się spersonalizowany odnośnik do strony.

Co Tpay będzie sprawdzał na stronie?

 • czy są na niej poprawne dane sprzedawcy? Dane rejestrowe sprzedawcy automatycznie umieszczamy w stopce strony
 • czy dostępna jest polityka zwrotów i reklamacji? Politykę możesz utworzyć z szablonu, opisaliśmy to wcześniej, możesz także utworzyć ją samodzielnie, przy użyciu narzędzia do zgód i regulaminów.
 • czy dostępna jest polityka prywatności? Jako że będą przyjmowali Państwo płatności na naszej platformie mamy gotową, nieedytowalną politykę prywatności.
 • czy dostępna jest klauzula o podmiocie przetwarzającym dane? Klauzula taka jest tworzona automatycznie.

Proces weryfikacji sprzedawcy

Po otrzymaniu od nas informacji o utworzeniu konta sprzedawcy mogą już Państwo odbierać płatności. Nie można natomiast jeszcze wypłacać zgromadzonych środków. Aby móc odebrać zgromadzone środki wymagana jest weryfikacja konta.

INFORMACJA

Aktywacja konta to proces realizowany pomiędzy Państwem i Tpay. Nie jesteśmy stroną tego procesu tak więc to Państwo muszą podjąć aktywne działania w celu jego ukonczenia.

Weryfikacja konta sprzedawcy przebiega dwustopniowo, najpierw muszą Państwo wykonać przelew weryfikacyjny, następnie dosłać wymagane dokumenty.

Przelew weryfikacyjny jest prostą operacją. Na początkowej stronie panelu Tpay znajdą Państwo odpowiedni przycisk, który poprowadzi Państwa przez cały proces. Otrzymują Państwo dane do realizacji przelewu. Z aplikacji bankowej należy uzupełniając przelew odpowiednimi danymi utworzyć transakcję. Należy pamiętać, aby przelew wyszedł z konta powiązanego z danymi firmy deklarowanymi w zgłoszeniu, najlepiej z konta firmowego. Weryfikacja przelewu trwa 1-2 dni i kończy się otrzymaniem wiadomości o wyniku.

Po udanej weryfikacji przelewem, można przejść do weryfikacji dokumentów. Z poziomu panelu sprzedawcy Tpay należy, zgodnie z instrukcjami wysłać dokumenty:

 • skan obu stron dowody tożsamości
 • oświadczenie, którego wzór gotowy do wypełnienia można znaleźć na stronach Tpay
 • oświadczenie o prawie do korzystania z domeny, które otrzymali Państwo od nas po utworzeniu konta sprzedawcy.

INFORMACJA

Tpay jest certyfikowaną przez Komisję nadzoru finansowego instytucją. Tego typu instytucje płatnicze, podobnie jak banki mają stosowne uprawnienia do przetwarzania danych wrażliwych, w tym skanów dokumentów tożsamości.

Pomyślna weryfikacja potwierdzana jest mailowo, ze strony Tpay. Po pomyślnej weryfikacji mogą Państwo zlecić wypłatę zgromadzonych środków.