Ofertowanie

W przypadku prostej naprawy jej koszt określasz w diagnozie. Podajesz w niej całkowitę cenę za naprawę, którą klient zapłaci podczas odbioru.

Nie mniej jednak może istnieć sytuacja, gdzie chciałbyś zaoferować wraz z naprawą dodatkowe usługi np. rozbudowę która wymaga przedstawienia klientowi bardziej złożonego kosztorysu lub nawet zaproponować wiele wariantów rozbudowy w postaci wielu kosztorysów i pozwolić klientowi na wybór jednego z nich.

Dzięki modułowi ofertowania jest to możliwe.

Przygotowanie oferty

Oferty powinieneś przygotować zanim wyślesz klientowi naprawę do akceptacji kosztów. Jest to o tyle istotne, gdyż przygotowane oferty klient otrzyma w mailu związanym z akceptacją naprawy.

Ofertę możesz przygotować dla zdiagnozowanej i wycenionej naprawy – jeśli naprawa ma diagnozę, to jej koszty będą stanowiły automatycznie dodatkowy element każdej z przygotowanych ofert. W takim przypadku w kosztorysie uwzględniasz wyłącznie dodatkowe elementy, bez kosztu naprawy.

Ofertę możesz przygotować także dla naprawy bez diagnozy – musisz wówczas samodzielnie dodać pozycję związaną z kosztami naprawy o ile jest to zasadne.

Akcja dodawania oferty

Ofertę możesz przygotować z poziomu karty naprawy – w menu akcji naprawy znajdziesz opcję 'Przygotuj ofertę’.

Formularz nowej oferty

Oferta składa się z opisu, np. 'Naprawa z rozbudową’. Kolejne pozycje kosztorysu wstawiasz za pomocą przycisku akcji 'Wstaw nową pozycję’ – pozycja definiuje element oferty wraz z jego kosztami i ceną dla klienta. Pozycję możesz usunąć za pomocą krzyżyka, który znajdziesz w prawym górnym rogu ramki z elementem kosztorysu. Gotową ofertę należ zatwierdzić przyciskiem „Utwórz ofertę”.

Lista ofert na karcie naprawy

Przygotowane oferty możesz przeglądać z poziomu karty naprawy – zakładka 'Szczegóły’ ma rozwijane menu i opcję 'Oferty’.

Z tego samego poziomu możesz przygotować dodatkowe, alternatywne kosztorysy, spośród których klient będzie mógł wybierać.

Na liście ofert masz także do dyspozycji, dla każdej z ofert menu akcji opisane jako „Operacje”. Za pomocą tego menu możesz edytować usunąć lub zatwierdzić uzgodnioną poza systemem ofertę.

Akceptacja oferty

Po przygotowaniu ofert możesz zmienić status naprawy na 'Wymaga potwierdzenia kosztów’ – klient otrzymuje maila z linkiem do strony, na której może zaakceptować jedną z przedstawionych ofert lub odrzucić wszystkie. O decyzji klienta zostaniesz poinformowany mailem – dodatkowo decyzja jest widoczna podczas przeglądania ofert. Naturalnie możesz także samodzielnie zaakceptować jedną z ofert jeśli klient podjął decyzję będąc na miejscu lub telefonicznie.

Email z ofertą
Strona akceptacji ofert