Odzyskiwanie dostępu do konta

Jeśli jesteś na tej stronie, oznacza, że masz problem z zalogowaniem do aplikacji. Najpierw zidentyfikujmy przyczynę utraty dostępu. Może być ich kilka:

 1. zapomniane hasło
 2. utrata urządzenia z kodem jednorazowym lub omyłkowe odinstalowanie aplikacji
 3. zablokowanie dostępu poprzez uruchomienie blokady IP
 4. utrata konta z dostępem do administracji aplikacją

Zapomniane hasło

Sytuacja w której zapomnisz hasło, jest najprostsza do rozwiązania. O ile masz dostęp do adresu email, powiązanego z twoim kontem, możesz podczas procesu logowania skorzystać z opcji przypomnienia hasła. Aby to zrobić, zacznij od podania na ekranie logowania loginu lub adresu email i kliknij Dalej. Na kolejnym ekranie, pod polem na podanie hasła, pojawi się link Zapomniałeś hasła? Kliknij go, i na kolejnym ekranie użyj przycisku Odzyskaj hasło.

Link do zresetowania hasła zostanie wysłany na twój email. Jeśli link nie dotarł poczekaj chwilę, czasem doręczenie wiadomości chwilę trwa. Sprawdź także skrzynkę Spam i Kosz, być może wiadomość z linkiem trafiła do któregoś z tych folderów.

Po otrzymaniu wiadomosci kliknij w link, otworzy się strona z formularzem, w którym możesz podać nowe hasło.

UWAGA. Jeśli używasz managera haseł, tego z przeglądarki lub jako osobny plugin podczas pierwszego logowania po zmianie hasła zaktualizuj je. Zdarzają się sytuacje, gdzie manager haseł podczas logowania nadpisuje wpisane hasło starym i nadal nie możesz się zalogować.

Utrata kodu jednorazowego

Zdarza się, że mając włączone zabezpieczenie MFA utracisz urządzenie lub odinstalujesz przypadkowo aplikację służącą do generowania kodu MFA. W takim przypadku zwróć się do dowolnej osoby, która ma uprawnienia administracyjne w aplikacji, być może to twój przełożony, i poproś go o dezaktywację zabezpieczenia.

Aby dezaktywować zabezpieczenia dla pracownika wykonaj następujące kroki:

 1. przejdź na listę pracowników
 2. odszukaj odpowiedniego pracownika i kliknij szczegóły
 3. na karcie pracownika znajdź przycisk akcji Wyłącz 2FA
 4. użyj przycisku, aby dezaktywować zabezpieczenie dla wybranego pracownika.

Sytuacja komplikuje się, jeśli jesteś jedynym administratorem w aplikacji. W tej sytuacji nikt z pracowników nie będzie w stanie zdjąć zabezpieczenia, i musisz zwrócić się do nas. Prosimy w takiej sytuacji o przygotowanie upoważnienia, zgodnie z opisem w sekcji Upoważnienie tego dokumentu a następnie kontakt z nami.

Z naszej strony, po otrzymaniu upoważnienia, bez dodatkowych warunków zdejmiemy ze wskazanego w upoważnieniu konta zabezpieczenie MFA – nadal będziesz musiał użyć znanego ci loginu i hasła, aby zalogować się do aplikacji.

Zablokowanie dostępu z mojego IP

Jeśli w trakcie logowania, podajesz prawidłowy login i hasło, a mimo to, nie możesz się zalogować, zaś komunikat, który pojawia się w polu hasła mówi o blokadzie IP, oznacza to, że z sieci której się logujesz nie masz dostępu do aplikacji. To nie jest niepoprawna sytuacja: administrator twojej aplikacji chce, abyś mógł logować się wyłącznie z sieci firmowej lub poprzez VPN. W takich sytuacjach kontaktuj się z administratorem aplikacji.

Istnieje tutaj wyjątek, kiedy jako administrator włączyłeś zabezpieczenie IP, i nie dodałeś odpowiednich adresów do listy zaufanych sieci. W tym przypadku przygotuj upoważnienie, zgodnie z opisem w sekcji Upoważnienie tego dokumentu a następnie kontakt z nami.

Z naszej strony, po otrzymaniu upoważnienia, bez dodatkowych warunków zdejmiemy ze wskazanego w upoważnieniu konta limit IP – nadal będziesz musiał użyć znanego ci loginu i hasła, aby zalogować się do aplikacji. Po zalogowaniu będziesz musiał wyłączyć blokadę IP lub dodać do listy zaufanych sieci odpowiednie adresy IP.

Utrata konta administracyjnego.

UWAGA. Aby zapobiec sytuacji, w którym utracisz dostęp do aplikacji z uwagi na utratę konta administracyjnego, zadbaj o to, aby w systemie istniało inne konto administratora.

UWAGA. Zawsze daj o aktualność danych na koncie, w szczególności o aktualność adresów email i numerów telefonów. W sytuacjach wątpliwych będziemy kontaktowali się telefonicznie, na numery podane jako firmowe, aby autoryzować niektóre z operacji związanych z odzyskiwaniem dostępu.

Istnieją sytuacje, w których można całkowicie utracić dostęp do konta administracyjnego. Np. pracownik, który miał uprawnienia administracyjne odejdzie z firmy, lub zapomnisz hasła do jedynego konta administracyjnego i nie będzie na nim adresu email na który będziemy mogli wysłać link do resetowania hasła.

W takich przypadkach przygotuj upoważnienie, zgodnie z opisem w sekcji Upoważnienie tego dokumentu a następnie skontaktuj z nami.

Z naszej strony w pierwszej kolejności będziemy kontaktowali się telefonicznie lub mailowo, na dane kontaktowe firmy lub serwisu, a następnie podniesiemy uprawnienia wskazanego pracownika do uprawnień administracyjnych. Wskazany pracownik nadal będzie musiał użyć znanego mu loginu i hasła, aby zalogować się do aplikacji.

Upoważnienie.

Aby przeprowadzić operację na twoim koncie, musimy otrzymać stosowne upoważnienie. Aby przygotować w poprawny sposób upoważnienie:

 • przygotuj jego treść zgodnie z potrzebami
 • jeśli płatnikiem za aplikację jest działalność wpisana do CEIDG poproś właściciela wskazanego w rejestrze CEIDG o to, aby podpisał upoważnienie oraz opieczętował pieczęcią firmową.
 • jeśli płatnikiem za aplikację jest spółka wpisana do KRS poproś o podpisy osobę lub osoby, wskazane w KRS w części „Sposób reprezentacji” oraz opieczętuj upoważnienie pieczęcią firmową.
 • zeskanuj oświadczenie
 • wyślij je jako załącznik wraz z informacją do nas

Treść upoważnienia powinna w jasny i jednoznaczny sposób wskazywać to, co mamy zrobić. Przykładowe treści poniżej

Zdjęcie zabezpieczenia MFA

    miasto, data ...........

    nazwa firmy, imię i nazwisko reprezentanta ...........
    adres ...........
    nip ...........


    Upoważniam operatora aplikacji Serwisant Online, firmę Sugar Mice Software, Arkadiusz
    Kuryłowicz, NIP 547-182-42-23 do usunięcia ze wskazanego poniżej konta zabezpieczenia w postaci
    uwierzytelniania dwuskładnikowego.


    login lub email konta: ...........

                                pieczęć firmowa
                              podpis reprezentanta

Zdjęcie blokady IP

    miasto, data ...........

    nazwa firmy, imię i nazwisko reprezentanta ...........
    adres ...........
    nip ...........


    Upoważniam operatora aplikacji Serwisant Online, firmę Sugar Mice Software, Arkadiusz
    Kuryłowicz, NIP 547-182-42-23 do usunięcia ze wskazanego poniżej konta zabezpieczenia w postaci
    blokady IP.


    login lub email konta: ...........

                                pieczęć firmowa
                              podpis reprezentanta

Podniesienie uprawnień zwykłego konta

    miasto, data ...........

    nazwa firmy, imię i nazwisko reprezentanta ...........
    adres ...........
    nip ...........


    Upoważniam operatora aplikacji Serwisant Online, firmę Sugar Mice Software, Arkadiusz
    Kuryłowicz, NIP 547-182-42-23 do podniesienia uprawnień wskazanego poniżej konta do uprawnień    
    administratora aplikacji.


    login lub email konta: ...........

                                pieczęć firmowa
                              podpis reprezentanta