Interfejs aplikacji

Aplikacja dla serwisantów w każdym miejscu ma jednolity interfejs, oraz stosuje te same reguły dla swoich elementów.

Interfejs na ogólnym poziomie składa się z kilku wspólnych elementów.

Przyciski

Przyciski mają dwie trzy role, umożliwiają przejście do wybranego elementu, są listą akcji oraz zatwierdzają modyfikację danych. W aplikacji stosujemy jednolite podejście do przycisków.

Przycisk zielony zapisuje dane formularza.

Przycisk czerwony wskazuje na potencjalnie niebezpieczną operację: anuluje zmienione dane lub zatwierdza usunięcie danych.

Przycisk biały to neutralny element, umożliwiający przejście do wybranego elementu lub inicjujący akcję, którą należy potwierdzić.

Przyciski niebieskie to przyciski akcji, nie modyfikują danych, ale prowadzą do miejsca, w których dane mogą zostać zmodyfikowane.

PODPOWIEDŹ

Wszystkie akcje które modyfikują dane wymagają zatwierdzenia. Jeśli przez przypadek klikniesz jakiś przycisk lub akcję, aby ukończyć np. usunięcie klienta lub zmianę stanu naprawy, będziesz musiał dodatkowo to potwierdzić.

Listy

Element, wyświetlający spis obiektów, na przykład klientów, napraw. Listy są stronicowane, pomiędzy stronami przełączasz się klikając kolejne ich numery. Akcje, które podejmujesz będąc na liście do dodawanie nowego elementu do listy, np. dodawanie klienta, lub inne zbiorcze akcje związane z widoczną listą.

Większość list ma zakładki. Zakładki są filtrami, które prezentują tę samą listę z różnymi kryteriami, np. klienci którzy mają otwartą naprawę. Na większości list zakładki są stałe, na niektórych listach, na przykład na liście napraw, znajdziesz wyłącznie zakładkę ze wszystkimi elementami, pozostałe zakładki możesz utworzyć samodzielnie, wg. potrzeb ustalając warunki filtrowania a następnie zapisując widoczny wynik.

Karty

Elementy z list prowadzą do kart np. do karty klienta, naprawy. Karta pokazuje szczegóły związane z elementem. Może mieć także zakładki, jeśli zawiera dużo informacji. Zakładki na karcie mogą być kolejnymi listami

W kontekście karty widoczne są akcje związane z danym elementem, np. możliwość usunięcia, edycji, ale także operacje, które można przeprowadzić dla elementu, np. dodać naprawę dla klienta.