Angielska lub inna wersja językowa

Zacznijmy ten artykuł od tego, iż w domyślnej, „pudełkowej” konfiguracji aplikacji nie wspieramy na ten moment języków innych niż polski.

Nie mniej jednak istnieje możliwość aby część aplikacji, z którą stykają się twoi klienci była w ich języku, np. angielskim lub dowolnym innym.

UWAGA – niezależnie od tego, co opisano w niniejszym artykule aplikacja:

a) nie ma możliwości obsługi wielojęzyczności: nie możesz jednocześnie obsługiwać klientów polskojęzycznych i angielskojęzycznych, używając dla każdej z grup osobnego języka – możesz skonfigurować wyłącznie jeden język,

b) panel dla serwisantów obsługuje wyłącznie język polski, przy czym możesz wprowadzać tam informacje, np opisy usterek, czynności serwisowe w dowolnym języku.

Zakres tłumaczenia

Aby aplikacja działała w wybranym języku wymagane są działania w kilku obszarach.

Wszystkie informacje, które wprowadzasz do aplikacji muszą być wprowadzane w wybranym języku. Powinieneś zacząć od usunięcia domyślnych, polskich elementów, np definicji słownikowych, i samodzielnie zbudować nowe.

Należy samodzielnie przetłumaczyć wszystkie elementy komunikacji. Chodzi o wydruki oraz wiadomości email. Tłumaczenie wiadomości SMS nie jest wymagane, z uwagi na to, że nie obsługujemy wysyłek zagranicznych. Wszystkie szablony wydruków i email są w pełni konfigurowalne, dzięki czemu mogą zostać przetłumaczone na dowolny język. Szablony znajdziesz w ustawieniach globalnych aplikacji.

Kolejnym krokiem jest tłumaczenie zgód klientów. Domyślnie w aplikacji instalujemy polską treść zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powinieneś w konfiguracji zgód klienckich dostosować treść tej zgody do lokalnych wymagań prawnych, a także, o ile istnieją dodatkowe regulacje dodać inne zgody, regulaminy, polityki odpowiednie dla danego kraju.

Następnie należy zainstalować panel kliencki na własnym serwerze, co umożliwi jego modyfikację, w szczególności dodanie własnych tłumaczeń. Panel kliencki udostępniony jest na liberalnej licencji OpenSource, co daje ci prawo modyfikacji bez konieczności udostępniania zmian na podobnej licencji. Przykład aplikacji panelu klienckiego oraz instrukcję instalacji znajdziesz na stronie https://github.com/SerwisantOnline/serwisant-cp-php

Po instalacji, należy odszukać w katalogu vendor/serwisant/serwisant-cp/src/Serwisant/SerwisantCp/translations odszukać plik pl.yml Plik można otworzyć dowolnym edytorem tekstowym i przetłumaczyć zamieniając konkretne elementy treści na odpowiedni język. Ważne jest to, aby zachować format pliku, w tym wszystkie wcięcia, i inne elementy. Można także użyć narzędzia https://pikock.github.io/pollly do którego wgrywamy plik pl.yml, za pomocą wygodnego interfejsu tłumaczymy i pobieramy.

Przetłumaczoną wersją nadpisujemy plik na serwerze.

Ograniczenia, wymagania

Panel kliencki zainstalowany na własnym serwerze wymaga API, to zaś dostępne jest wyłącznie w najwyższym poziomie subskrypcji.

Nie będzie działała wysyłka SMS. Wysyłkę SMS zapewniamy wyłącznie dla numerów telefonów z numerem kierunkowym kraju +48.

Wszystkie numery telefonów należy wprowadzać wraz z numerem kierunkowym kraju, poprzedzając numer znakiem + – wpisanie + w oknie na numer telefonu spowoduje, iż zniknie domyślny prefiks.

Nie są wspierane funkcjonalności związane z integracjami z systemami księgowymi, płatnościami online oraz z obsługą kuriera z uwagi na fakt iż dostarczane są przez podmioty których produkty są zgodne ze specyfiką polskiego rynku.

Dodatkowa informacja dla podmiotów zagranicznych.

Nie otrzymasz od nas faktury za zakup subskrypcji ze stawką VAT n.p. (nie podlega, 0%). Nasz system, z uwagi na fakt iż nie prowadzimy działalności poza Polską nie obsługuje sprzedaży zagranicznej. Aby wykupić subskrypcję musisz zadeklarować polską rezydencje i otrzymasz fakturę VAT na firmę lub działalność nierejestrowaną (bez NIP), fakturę możesz opłacić kartą płatniczą.